Archív kategorií: Spoločenská rubrika

/Jubilanti, Opustili nás/

PO TROJROČNEJ PAUZE ZASA SLOVENSKÝ BÁL

Uverejnené v Ľudových novinách : sobota, 17. február 2024, 06:51

Po trojročnej prestávke usporiadali Organizácia komlóšskych SlovákovSlovenská národnostná samospráva a Slovenské regionálne kultúrne stredisko ÚKSM v Slovenskom Komlóši tradičný Slovenský bál, ktorý je obyčajne prvou veľkou akciou komlóšskych Slovákov. Milovníci tanca a hudby sa zišli v priestoroch slovenskej školy v prvú februárovú sobotu.

Pozvanie na podujatie prijali riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku a kultúrna radkyňa Valného zhromaždenia CSSM Katarína Király, podpredseda CSSM František Zelman s manželkou, viceprimátor mesta Zoltán Horváth s manželkou, riaditeľka školy, ktorá je zároveň predsedníčkou Výboru školstva, kultúry, mládeže a športu mestskej samosprávy Marianna Bajczerová, podpredsedníčka Slovenskej samosprávy Békešskej župy Ildikó Klementová Zelmanová s manželom, zástupkyňa prednostu mestskej samosprávy Anita Zsarnaiová a evanjelický farár Attila Spišák s rodinou. Na ples prišli aj priatelia Komlóšanov z blízkeho i vzdialeného okolia, Veľkého Bánhedešu, Ambrózu a Segedína. Bál sa začal pestrým programom Folklórneho súboru Komlóš, ktorý v tomto roku oslavuje 75. výročie založenia.

Ľudový tanec v Slovenskom Komlóši má dávne tradície. Prvý folklórny krúžok bol založený v roku 1949 pod vedením Anny Medovarskej. Súbor Komlóš funguje ako spolok. Vedúcim je Gábor Krcsméri, umeleckým vedúcim mladšej generácie Milan Krcsméri. Seniorov usmerňujú Mária Karkusová LeginszkáSándor Birkás a Tomáš Tóth. V minulom roku súbor dostal ocenenie Prima a na kvalifikácii Vo víre tanca dosiahol zlatú kvalifikáciu.

Do tanca na plese hrali Maroš Rusňák a Gipsy Music z Rožňavy a chutnú večeru poskytol Hostinec Fényes z Csanádpaloty. Hoci bol o bál trochu menší záujem ako pred pandémiou, aj takto sa spolu zabávalo skoro 200 ľudí. Pred polnocou prišli ďalší hostia, ktorí sa vrátili z vystúpenia v partnerskom meste v Maďarkaniže, primátor Zoltán Zsura a niekoľkí členovia populárnej Komlóšskej mládežníckej dychovky.

Vedenie Organizácie komlóšskych Slovákov

Foto: Gábor Bunda

Slovenské potulky Pilíšom

Históriu pradávnej dediny Pleš, dnes Mlynky, podrobne obsahuje publikácia „Samosprávy obce Mlynky“, ktorej autorom je Gregor Papuček. V nej sa uvádza, že vykopávky svedčia o tom, že pod vrchom Pleš (dnes Piliš) kedysi stál benediktínsky kláštor, ktorý tam v 12. storočí už chátral opustený. Neskôr vzniklo silné cisterciánske Plešské opátstvo, ktoré tam pretrvalo až do roku 1541. Keď Turci tiahli na Budín, cisterciti svoj kláštor opustili. Budín 7. septembra padol, a Turci v ten istý deň podpálili aj cisterciánsky kláštor. V ňom zhorela aj jeho bohatá knižnica, ktorá zrejme obsahovala presnejšie údaje z histórie obce, píše Papuček.   Vďaka Alexandrovi Kormošovi a Gregorovi Papučkovi sa Pilíš stal podobne silným symbolom Slovákov v Maďarsku ako napríklad komlóšska turňa, čabianska klobása či dolnozemské tkaniny.
V posledných rokoch tejto oblasti, v ktorej dodnes žijú Slováci sa venuje priateľ nášho spolku, ešte žijúci fotograf a publicista Jozef Schwarz, ktorý, ako sám píše, každoročne navštevuje toto prostredie aj s výstupom na vršok Pilíš (757m).
Bol som nadšený pri čítaní diela:
 R. Fraňo – J. Schwarz: Slovenské potulky Pilíšom

Cieľ, ktorý si dala autorska dvojica Rudolf Fraňo a Jozef Schwarz je predstaviť slovenskosť Pilíša v toku 15 storočí. Prečo tak hlboko začreli do minulosti? Držia sa záverov vedeckej obce, že naši slovenskí predkovia sa volali v minulosti Sloveni (Slovieni / Slověni), ktorí od 6. Storočia preukázateľne žili aj na území Pilíša.

Zaujímavo popísané, historicky podložené fakty o mestečkách a dedinách na území Pilíša so slovenským obyvateľstvom:

Čív (Piliscsév), Čobánka (Csobánka), Dimiš (Dömös), DorogKalás (Budakalász), Kestúc (Kesztölc), Mlynky (Pilisszentkereszt), Ostrihom (Esztergom), Pilíšska Čaba (Piliscsaba), Pilíšske Moravce (Pilismarót), Pomáz Santov (Pilisszántó), Senondrej a Zbehy (Szentendre és Izbég), Senváclav (Pilisszentlászló), Tahitótfalu, Vyšehrad (Visegrád).

Dovolím si súhlasiť a podporujem aj návrhy p. Jozefa Schwarza, ktoré už niekoľkokráť odporučil v rámci „Matičných námetov práce a spolupráce so Slovákmi v Maďarsku“, z ktorých vyberám:

7. „Podporovať cestovný ruch zo Slovenska za Slovákmi a slovenským prostredím v Maďarsku. Zúčastňovať sa pravidelného májového výstupu na Pilíš, v júli na Matru. Pritiahnuť aj miestnych Slovákov. Taktiež v spolupráci s domácimi vytvoriť tradíciu Blatnohradského stretnutia. Podobne zvýšiť slovenskú účasť na rozličných podujatiach Slovákov v Maďarsku po celý rok. K tomu vydať matičný kalendár podujatí Slovákov v Maďarsku a v matičných periodikách ich propagovať“.

Je to skutočne pôvabná oblasť kde žili a dodnes žijú obyvatelia zo slovenskými koreňmi. Stojí zato navštíviť tam žijúcich slovákov aj okolie.

Ostrihom:

Dimiš:

Pilíšska Čaba:

Senondrej:

Senváclav

Vyšehrad

Jozef Schwarz

-.-

Traja králi 2024

Sviatok Traja králi sa už celé stáročia oslavuje začiatkom januára. Mnohí si tento sviatok spájajú s koncom vianočného obdobia. Prečítajte si o príbehu, ktorý sa s Tromi kráľmi spája a o zvykoch na Slovensku i vo svete.

Traja králi sa spájajú so známym príbehom v kresťanskej liturgii. Boli to prví pohania, ktorí uverili v Ježiša Krista a prešli dlhú cestu, aby sa mu poklonili a vzdali hold.

Sviatkom Troch kráľov sa oficiálne končia Vianoce, takže kto neodložil stromček, má na to posledný deň. V pravoslávnej cirkvi zase majú Štedrý deň presne na Troch kráľov.

Príbeh Troch kráľov je spojený s biblickým príbehom narodenia Ježiša Krista. Tento príbeh sa nachádza v Biblii v evanjeliu podľa Matúša 2:1-12. Nazývali sa GašparMelichar a Baltazár. Zobrazujú sa ako traja muži – jeden starý, druhý mladý a tretí muž v strednom veku.

Známy príbeh hovorí o tom, že traja múdri králi z Východu boli vzdelaní ľudia, ktorí študovali hviezdy a prorocké texty. Keď zbadali nezvyčajnú hviezdu na nebi, považovali to za znamenie príchodu významnej udalosti.

Traja králi putovali za hviezdou, ktorej zjavenie považovali za narodenie nového židovského kráľa. Hviezda ich napokon priviedla do Betlehema, kde sa Jezuliatku poklonili a venovali mu tri dary.

Traja králi Ježiša našli podľa hviezdy a odovzdali mu dary. Traja králi, čo priniesli bolo zlatokadidlo a myrhu.

Tieto dary mali významný symbolický význam:
zlato reprezentovalo kráľovstvo
kadidlo duchovný svet
myrha smrť a obetovanie.

Traja králi vinš

Traja králi v minulosti aj dnes chodili po domoch a vinšovali. Prečítajte si blahoželania traja králi vinše:

 • “My traja králi ideme k vám, šťastie, zdravie, vinšujeme vám.
  Zdravia, šťastia, dlhé letá, my sme prišli k vám zďaleka.
  Zďaleka je cesta naša, do Betléma myseľ naša.“
 • My traja králi ideme k vám,
  šťastia, zdravia, vinšujeme vám,
  šťastia, zdravia dlhé letá,
  my sme k vám prišli zďaleka.
  Zďaleka je cesta naša,
  od Betlema od Ježiška,
  kde sme mu dary dali.
  Zbohom v rodine ostávajte
  A dobre sa vy mávajte.
  Nech vás Boh požehná
  a dá vám spasenia.
 • Prišli tri krále od východu,
  klaňali sa tomuto rodu.
  Aj my sme sa vám prišli klaňati,
  s trýma králi obdarovati.
  Jozefe, Jozefe, vravím ja tebe,
  nenahávaj Máriu sebe.
  Mária panna s dieťatkom sama
  S trýma králi obdarovaná.

Šťastný Nový rok 2024

Milí naši členovia a sympatizanti Spolku,

v predchádzajúcom roku 2023 náš Spolok zorganizoval alebo bol účastníkom viacerých podujatí, z ktorých by som rada spomenula niektoré najvýznamnejšie:

24.-26.6.2023 sme uskutočnili autobusový zájazd pod názvom “Po stopách našich predkov“. Jeho cieľom bolo spoznať niekdajšie prostredia, odkiaľ naši predkovia odchádzali na dolnú zem(okolie Zvolena, Liptova, Oravy, Novohradu).

30.9.2023 sme oslávili 25.výročie vzniku nášho Spolku Slovákov z Maďarska. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ale v  prvom rade tým ,ktorí sa podieľali na organizácii podujatia.

4.11.2023 sme v Horných Salibách podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci Spolku Slovákov z Maďarska s OZ Apovka Mamovka.

24.11.2023 sa uskutočnilo spoločné predvianočné posedenie nášho výboru s členmi Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov a s členmi výboru MOMS v Galante. Mnohí z nášho Spolku pracujú vo všetkých troch menovaných organizáciách. Z celého srdca ďakujem všetkým tým našim členom, ktorí sa podieľajú na indexácii dolnozemských matrík v rámci Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov. Je to práca nesmierne náročná, dlhoročná a unikátna.
Mnohí z nášho spolku sa aktívne podieľali na vydaní publikácií – „Matrika Slovenského Komlóša“, „Matrika Ambrózky a tí, o ktorých hovorí.“ V súčasnosti sa pripravuje publikácia o Bánhedeši.

2.12.2023 sa uskutočnila v Bratislave v jedálni Slovnaftu Dolnozemská klobásiáda. Náš spolok v súťaži o najlepšiu klobásu na čele s Pavlom Farkašom získal krásne druhé miesto.

V novom roku vám všetkým prajem hlavne veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody v kruhu svojich najbližších a elánu do ďalšej práce v roku 2024.

Nech sa Vám darí po každej stránke.

Eva Kmeťová
Predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska

Novoročný príhovor prezidentky SR

Výber z príhovoru

Vážené spoluobčianky, vážení spoluobčania,

prajem vám na prahu nového roka veľa zdravia, spokojnosti a porozumenia.

V náročných časoch, ktoré žijeme, aj naša nádej býva konfrontovaná s tvrdou realitou. Zažili sme v nich až príliš veľa kríz, ktoré boli zdrojom neistoty a ktoré mnohých postavili do zložitých životných situácií. Zažili sme množstvo politických konfliktov, troch predsedov vlády, ostrú predvolebnú kampaň a predčasné voľby. Bol to bez pochýb náročný rok, plný zmien, očakávaní, ich napĺňaní, ale aj sklamaní.

Azda najväčšiu zmenu priniesli predčasné voľby. K demokracii patrí aj striedanie vlád. Voľbami sa však nevymieňa spoločnosť a nesmú sa meniť demokratické hodnoty, na ktorých je založená.

Preto ochraňujme a presadzujme naše ústavné demokratické hodnoty. Ochraňujme tiež inštitúcie, ktorých fungovanie je pre demokraciu potrebné. Či už ide o orgány vymožiteľnosti práva, slobodné médiá, či mimovládne organizácie.

S odstupom piatich rokov od svojho nástupu do funkcie som presvedčená, že jednou z najväčších bŕzd nášho rozvoja je nekultúrnosť, najmä v politike, a množstvo konfliktov v našej spoločnosti. Pre mnohých je to aj prekážka zotrvania na Slovensku a pre ďalších zase prekážka návratu domov.

Nie náhodou patrí k atribútom demokracie schopnosť vymieňať si názory a kultúrne komunikovať, rešpektovať iných ľudí hoci aj s odlišnými postojmi. Tieto vlastnosti a kvality sa ukázali byť nevyhnutným predpokladom pre to, aby ľudia dokázali vedľa seba existovať a tvoriť funkčnú spoločnosť. Sú to normy vytvorené rokmi vývoja.

Všetci potrebujeme viac láskavosti a porozumenia v komunikácii, v interakciách, a to aj keď spolu nesúhlasíme. Vlastne, najmä vtedy. Lebo stále oproti nám stojí človek, lebo všetci patríme do spoločnej ľudskej rodiny. Ľudia nesmú cítiť ohrozenie, ale istotu a spolupatričnosť k svojej komunite, k svojmu okoliu, aby dokázali spájať svoje schopnosti a sily.

Vážené spoluobčianky, vážení spoluobčania,

napriek ťažkým rokom, ktoré máme za sebou, sa potrebujeme pozerať do budúcna s nádejou. Počas takmer piatich rokov výkonu môjho mandátu som stretla tisícky ľudí, našich občanov. Boli to výnimočné príbehy, skvelé talenty, úspešné firmy, vynikajúci vedci, ľudia vo fabrikách, na dedinách, v mestách. A vždy, keď pri zahraničnej návšteve znela slovenská hymna, bola tam so mnou aj táto skúsenosť. Boli tam som mnou tieto nespočítateľné dôvody na hrdosť na Slovensko. Na krajinu pod Tatrami, ktorú ešte čaká dlhá cesta, ale ktorá už kus úspešnej cesty prešla.

Prajem Vám šťastný a úspešný nový rok!

Je tu Nový rok 2024

Milí čitatelia portálu !

Starý rok sa nám pomaly končí, ale nie je to koniec, ale začiatok niečoho nového. Vezmite si z neho všetky krásne zážitky a skúsenosti, ktoré ste zažili so svojimi blízkymi a preneste si túto nádhernú atmosféru do nasledujúcich mesiacov.  

Dovolte krátke zamyslenie.

Je tu zasa nový rok,
tento je 2024., je vhodné si položiť otázku, ako vlastne vyzeral svet pred 1000 rokmi a čo tých 1000 rokov od roku 1024 do 2024 najviac svet charakterizovalo ?

Vtedy svetom lomcoval ranný stredovek. Vtedajšie svetové dejiny ovplyvňovali najmä dve dominantné kultúrne civilizácie – čínska ríša Sung a ríša islamu – ktoré ohrozovali samotnú existenciu kresťanskej Byzantskej ríše. Blížilo sa obdobie rozkolu medzi rímskym a východným kresťanstvom, križiackych výprav do Svätej zeme, vynájdenie kníhtlače v Číne pomocou štočkov, atď. Pokrok sveta naberal na obrátkach, ktorý za 1000 rokov zaznamenal neuveriteľné vedecké objavy, rozvoj techniky, kultúry, predlžovanie ľudského veku a končiace až prvým človekom na Mesiaci a fenoménom robotizácie, internetu a informačných technológií ako takých. To sú tie pozitívne znaky druhého tisícročia.

No mnoho bolo aj negatívnych. Stačí spomenúť fakt, že tento pokrok ruka v ruke sprevádzali vojny, hladomory, choroby pandemického razu, náboženská a národnostná neznášanlivosť, prírodné a živelné pohromy a neustála devastácia prírody a ovzdušia našej matičky Zeme.

Tak ako naši predkovia, pred 1000 rokmi netušili, čo bude o ďalších 1000 rokov, teda v roku 2024 a ďalej, tak ani my, terajšia generácia začínajúceho 3. tisícročia nedokážeme odhadnúť, čo bude o 1000 rokov v roku 3024.  Ak vôbec nejaká ľudská civilizácia na Zemi ešte bude. Isté ale je, že Raj na Zemi sa zrejme ani im nepodarí dosiahnuť.  Tak ako sa to nepodarilo žiadnej doterajšej civilizácii.

Ľudstvo sa síce za posledných viac ako 2000 rokov dostalo veľmi blízko k napĺňaniu vety z Biblie, že „Boh stvoril človeka na svoj obraz“, ale mnohým by sa zišlo pripomenúť, že „Boh nestvoril človeka ako náhradu za seba samého“. Čiže, mali by sme aj v roku 2024 žiť s predstavou toho, že rozum a slobodnú vôľu   sme dostali do vienka preto, aby sme ju využívali nielen pre svoje vlastné  telesné a duševné blaho, ale aby sme dobro šírili aj okolo seba. Možno, že takýto životný štýl nám pomôže čeliť a odďaľovať číhajúce hrozby, ktoré ľudstvo  doteraz vždy sprevádzali.

A tak mi prosím dovoľte, nám všetkým, v roku 2024  a ďalej, popriať život bez  vojen, hladu, chorôb,  prírodných a živelných pohrôm, devastácie prírody a ovzdušia našej matičky Zeme. A ak si budeme vážiť aj jeden druhého, potom nás dobro i šťastie iste dostihne tiež.

PS:

Aby sa Vám dobre silvestrovalo, pustite si riadne nahlas:

4.diel: https://youtu.be/8W97IMW72XQ

Vianočný pozdrav

Krásne Vianoce a šťastný Nový rok 2024

Veselú novinu anjelik zvestuje, vianočný čas prišiel opäť k nám.

Cely svet sa zo srdca raduje, nech šťastie a láska príde tiež k Vám.

V hodinách neúprosne zrkadlí sa čas,
koniec roka je čoraz bližšie…
Staré spomienky zostanú v nás,
rodia sa predsavzatia,
život ďalšiu knihu píše.

Šťastné a veselé vianočné sviatky, veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov a spokojnosti v roku 2024
praje

WEBMAJSTER

 Plný stôl hojnosti a lásky

Pozdravy od čitateľov a priaznivcov Webu Spolok Slovákov

BOHATÉ VIANOČNÉ SVIATKY ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK A PREDOVŠETKÝM DOBRÉ ZDRAVIE PRAJEM SPOLKU SLOVÁKOV   Zoltán Sávolt, Tótkomlóš

————–

Od Pavla Gemeriho :

Pekné Vianoce želá  P.G.

————-

Ľudové noviny informujú

Z Ľudových novín sa dozvedáme:

DELEGÁCIA ÚNIE NAVŠTÍVILA SVOJICH PARTNEROV

Dňa 4. novembra sa v Horných Salibách uskutočnilo jesenné posedenie pri dychovej hudbe Šúrovanka organizované Občianskym združením Apovka Mamovka.

Na podujatí sa zúčastnila trojčlenná delegácia Únie slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM),jej predseda František Zelman, podpredseda Matej Kešjár a konateľka Čabianskej organizácie Slovákov Hajnalka KrajčovičováOZ Apovka Mamovka je vo veľmi úzkom kontakte so Slovačou z Dolnej zeme, o tom svedčí aj podpísaná partnerská zmluva s ÚSOM z roku 2020. Združenie teraz podpísalo dohodu so Spolkom Slovákov z Maďarska a zároveň s ÚSOM prevzali deklaráciu „Dovedna ruke dajme…“, v ktorej sa môžeme dočítať: OZ Apovka Mamovka po podpise zmlúv s ÚSOM a Spolkom Slovákov z Maďarska umocňuje vzájomné spoločné vzťahy a rozvíja snahu o zachovanie kultúrneho dedičstva dolnozemských Slovákov. Cieľom návštevy bolo aj pestovanie a upevnenie partnerských kontaktov spomenutých organizácií. Podujatie skončilo voľnou debatou a pravou slovenskou veselicou.

Celoštátna súťaž ZSM Slovenský škovránok 2023

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1/738-skovranok

Zväz Slovákov v Maďarsku vyhlasuje celoštátnu súťaž o zlatého, strieborného a bronzového škovránka (2023)

Kategórie

I. Folklórne spevácke skupiny s hudobným sprievodom
II. Folklórne spevácke skupiny bez hudobného sprievodu
III. Folklórne skupiny
IV. Sólisti v speve slovenských ľudových piesní
V. Hudobné kolektívy (ľudové hudby, dychové hudby, citarové skupiny) a sólisti v hre na ľudové hudobné nástroje

Podmienky súťaže

Spevácke skupiny

Výber ľudových piesní: najmä piesne Slovákov v Maďarsku
Dĺžka programu: 6 minút

Folklórne skupiny

Javiskové spracovanie ľudovej tradície najmä zo svojho okolia
Dĺžka programu: 8-10 minút
Hudobné skupiny a sólisti:
Výber ľudových piesní: najmä piesne Slovákov v Maďarsku
Dĺžka programu: max. 7 minút

Prihlášky prosíme zaslať do 25. mája 2023
na adresu: Ruženka Egyedová Baráneková
3100 Salgótarján, Füleki út 151.
alebo mailom: e.b.ruzsenka@gmail.com

Regionálne kolá sa uskutočnia:
16. septembra 2023 v Santove
14. októbra 2023 v Telekgerendáši
 
Informácie:
E-mailom: e.b.ruzsenka@gmail.com
Telefonicky: +36 30 9287599

Prihláška – Slovenský škovránok 2023

Regionálna prehliadka (Santov alebo Telekgerendáš):
Kategória:
Názov skupiny:
Miesto:
Vedúci:
Adresa:
Telefón, e-mail:
Sólista – meno a adresa:
Kategória:
Telefón, e-mail:
Počet účinkujúcich v skupine:
Názov programu:
Technické požiadavky:
Dátum:
Podpis