Archív kategorií: Spoločenská rubrika

/Jubilanti, Opustili nás/

Z činnosti Zväzu Slovákov v Maďarsku

Článok prevzatý z http://www.luno.hu/ je inšpirujúci aj pre náš Spolok a vôbec pre Slovákov žijúcich na južnom Slovensku pre zjednocovanie sa pred komunálnymi, parlamentnými ako aj inými voľbami.

O VOĽBÁCH SA RADILI V BÁNHIDE

 • Uverejnené: piatok, 19. apríl 2024, 08:32

Predvolebné fórum Slovákov Komárňansko-ostrihomskej župy usporiadali v Tatabáni-Bánhide 4. apríla. Stretnutie zorganizovala župná slovenská samospráva v spolupráci so Zväzom Slovákov v Maďarsku (ZSM). V bánhidskom Slovenskom dome sa zišli predstavitelia desiatich národnostných zborov pôsobiacich v župe.

Cit. z článku:

….vysvetlila, čo znamená pre ZSM byť nominačnou organizáciou, akú zodpovednosť berie na seba organizácia plnením tejto úlohy, veď tým, že podpíše kandidačné listiny do miestnych a župných samospráv, respektíve do celoštátneho voleného zboru, do určitej miery preberá zodpovednosť za aktivitu svojich kandidátov. Oni sa majú nielen zúčastňovať rokovaní samospráv a odsúhlasovať uznesenia a rozhodnutia. Mali by sme si zvoliť takých predstaviteľov, ktorí budú vždy zastupovať záujmy našej komunity a urobia všetko pre našu národnosť. Kandidát, ktorý chce byť poslancom musí správne komunikovať, musí byť ochotný na kompromis a mať na zreteli predovšetkým záujmy našej národnosti. Predsedníčka ZSM tiež informovala účastníkov fóra o priebehu koaličných rokovaní s Úniou slovenských organizácií v Maďarsku a Slovenským spolkom Identita. (Ako sa naši čitatelia mohli v našom periodiku dočítať, koaličnú dohodu organizácie podpísali 8. apríla.) Predsedníčka ZSM tiež pripomenula účastníkom fóra, že rok 2024 bol vyhlásený za Rok osobností Slovákov v Maďarsku. Všetkých požiadala, aby nezabúdali na významné osobnosti svojej obce či župy a priblížili ich prostredníctvom nášho periodika Slovákom celej krajiny. Zástupcom desiatich slovenských samospráv v župe sa prihovoril aj slovenský hovorca maďarského parlamentu. Anton Paulik …

Viac najdete tu: http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-politika/32030-o-vo-bach-sa-radili-v-banhide

V mene Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, najvyššieho voleného zboru vystúpila predsedníčka Alžbeta Hollerová Račková. Rokovania sa zúčastnil aj prednosta župného úradu Zoltán Veres, ktorý je zároveň predsedom župnej volebnej kancelárie. Preto na stretnutí prebiehajúcom v priateľskom duchu hovoril o priebehu volieb z právneho hľadiska.

PO TROJROČNEJ PAUZE ZASA SLOVENSKÝ BÁL

Uverejnené v Ľudových novinách : sobota, 17. február 2024, 06:51

Po trojročnej prestávke usporiadali Organizácia komlóšskych SlovákovSlovenská národnostná samospráva a Slovenské regionálne kultúrne stredisko ÚKSM v Slovenskom Komlóši tradičný Slovenský bál, ktorý je obyčajne prvou veľkou akciou komlóšskych Slovákov. Milovníci tanca a hudby sa zišli v priestoroch slovenskej školy v prvú februárovú sobotu.

Pozvanie na podujatie prijali riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku a kultúrna radkyňa Valného zhromaždenia CSSM Katarína Király, podpredseda CSSM František Zelman s manželkou, viceprimátor mesta Zoltán Horváth s manželkou, riaditeľka školy, ktorá je zároveň predsedníčkou Výboru školstva, kultúry, mládeže a športu mestskej samosprávy Marianna Bajczerová, podpredsedníčka Slovenskej samosprávy Békešskej župy Ildikó Klementová Zelmanová s manželom, zástupkyňa prednostu mestskej samosprávy Anita Zsarnaiová a evanjelický farár Attila Spišák s rodinou. Na ples prišli aj priatelia Komlóšanov z blízkeho i vzdialeného okolia, Veľkého Bánhedešu, Ambrózu a Segedína. Bál sa začal pestrým programom Folklórneho súboru Komlóš, ktorý v tomto roku oslavuje 75. výročie založenia.

Ľudový tanec v Slovenskom Komlóši má dávne tradície. Prvý folklórny krúžok bol založený v roku 1949 pod vedením Anny Medovarskej. Súbor Komlóš funguje ako spolok. Vedúcim je Gábor Krcsméri, umeleckým vedúcim mladšej generácie Milan Krcsméri. Seniorov usmerňujú Mária Karkusová LeginszkáSándor Birkás a Tomáš Tóth. V minulom roku súbor dostal ocenenie Prima a na kvalifikácii Vo víre tanca dosiahol zlatú kvalifikáciu.

Do tanca na plese hrali Maroš Rusňák a Gipsy Music z Rožňavy a chutnú večeru poskytol Hostinec Fényes z Csanádpaloty. Hoci bol o bál trochu menší záujem ako pred pandémiou, aj takto sa spolu zabávalo skoro 200 ľudí. Pred polnocou prišli ďalší hostia, ktorí sa vrátili z vystúpenia v partnerskom meste v Maďarkaniže, primátor Zoltán Zsura a niekoľkí členovia populárnej Komlóšskej mládežníckej dychovky.

Vedenie Organizácie komlóšskych Slovákov

Foto: Gábor Bunda

Slovenské potulky Pilíšom

Históriu pradávnej dediny Pleš, dnes Mlynky, podrobne obsahuje publikácia „Samosprávy obce Mlynky“, ktorej autorom je Gregor Papuček. V nej sa uvádza, že vykopávky svedčia o tom, že pod vrchom Pleš (dnes Piliš) kedysi stál benediktínsky kláštor, ktorý tam v 12. storočí už chátral opustený. Neskôr vzniklo silné cisterciánske Plešské opátstvo, ktoré tam pretrvalo až do roku 1541. Keď Turci tiahli na Budín, cisterciti svoj kláštor opustili. Budín 7. septembra padol, a Turci v ten istý deň podpálili aj cisterciánsky kláštor. V ňom zhorela aj jeho bohatá knižnica, ktorá zrejme obsahovala presnejšie údaje z histórie obce, píše Papuček.   Vďaka Alexandrovi Kormošovi a Gregorovi Papučkovi sa Pilíš stal podobne silným symbolom Slovákov v Maďarsku ako napríklad komlóšska turňa, čabianska klobása či dolnozemské tkaniny.
V posledných rokoch tejto oblasti, v ktorej dodnes žijú Slováci sa venuje priateľ nášho spolku, ešte žijúci fotograf a publicista Jozef Schwarz, ktorý, ako sám píše, každoročne navštevuje toto prostredie aj s výstupom na vršok Pilíš (757m).
Bol som nadšený pri čítaní diela:
 R. Fraňo – J. Schwarz: Slovenské potulky Pilíšom

Cieľ, ktorý si dala autorska dvojica Rudolf Fraňo a Jozef Schwarz je predstaviť slovenskosť Pilíša v toku 15 storočí. Prečo tak hlboko začreli do minulosti? Držia sa záverov vedeckej obce, že naši slovenskí predkovia sa volali v minulosti Sloveni (Slovieni / Slověni), ktorí od 6. Storočia preukázateľne žili aj na území Pilíša.

Zaujímavo popísané, historicky podložené fakty o mestečkách a dedinách na území Pilíša so slovenským obyvateľstvom:

Čív (Piliscsév), Čobánka (Csobánka), Dimiš (Dömös), DorogKalás (Budakalász), Kestúc (Kesztölc), Mlynky (Pilisszentkereszt), Ostrihom (Esztergom), Pilíšska Čaba (Piliscsaba), Pilíšske Moravce (Pilismarót), Pomáz Santov (Pilisszántó), Senondrej a Zbehy (Szentendre és Izbég), Senváclav (Pilisszentlászló), Tahitótfalu, Vyšehrad (Visegrád).

Dovolím si súhlasiť a podporujem aj návrhy p. Jozefa Schwarza, ktoré už niekoľkokráť odporučil v rámci „Matičných námetov práce a spolupráce so Slovákmi v Maďarsku“, z ktorých vyberám:

7. „Podporovať cestovný ruch zo Slovenska za Slovákmi a slovenským prostredím v Maďarsku. Zúčastňovať sa pravidelného májového výstupu na Pilíš, v júli na Matru. Pritiahnuť aj miestnych Slovákov. Taktiež v spolupráci s domácimi vytvoriť tradíciu Blatnohradského stretnutia. Podobne zvýšiť slovenskú účasť na rozličných podujatiach Slovákov v Maďarsku po celý rok. K tomu vydať matičný kalendár podujatí Slovákov v Maďarsku a v matičných periodikách ich propagovať“.

Je to skutočne pôvabná oblasť kde žili a dodnes žijú obyvatelia zo slovenskými koreňmi. Stojí zato navštíviť tam žijúcich slovákov aj okolie.

Ostrihom:

Dimiš:

Pilíšska Čaba:

Senondrej:

Senváclav

Vyšehrad

Jozef Schwarz

-.-

Traja králi 2024

Sviatok Traja králi sa už celé stáročia oslavuje začiatkom januára. Mnohí si tento sviatok spájajú s koncom vianočného obdobia. Prečítajte si o príbehu, ktorý sa s Tromi kráľmi spája a o zvykoch na Slovensku i vo svete.

Traja králi sa spájajú so známym príbehom v kresťanskej liturgii. Boli to prví pohania, ktorí uverili v Ježiša Krista a prešli dlhú cestu, aby sa mu poklonili a vzdali hold.

Sviatkom Troch kráľov sa oficiálne končia Vianoce, takže kto neodložil stromček, má na to posledný deň. V pravoslávnej cirkvi zase majú Štedrý deň presne na Troch kráľov.

Príbeh Troch kráľov je spojený s biblickým príbehom narodenia Ježiša Krista. Tento príbeh sa nachádza v Biblii v evanjeliu podľa Matúša 2:1-12. Nazývali sa GašparMelichar a Baltazár. Zobrazujú sa ako traja muži – jeden starý, druhý mladý a tretí muž v strednom veku.

Známy príbeh hovorí o tom, že traja múdri králi z Východu boli vzdelaní ľudia, ktorí študovali hviezdy a prorocké texty. Keď zbadali nezvyčajnú hviezdu na nebi, považovali to za znamenie príchodu významnej udalosti.

Traja králi putovali za hviezdou, ktorej zjavenie považovali za narodenie nového židovského kráľa. Hviezda ich napokon priviedla do Betlehema, kde sa Jezuliatku poklonili a venovali mu tri dary.

Traja králi Ježiša našli podľa hviezdy a odovzdali mu dary. Traja králi, čo priniesli bolo zlatokadidlo a myrhu.

Tieto dary mali významný symbolický význam:
zlato reprezentovalo kráľovstvo
kadidlo duchovný svet
myrha smrť a obetovanie.

Traja králi vinš

Traja králi v minulosti aj dnes chodili po domoch a vinšovali. Prečítajte si blahoželania traja králi vinše:

 • “My traja králi ideme k vám, šťastie, zdravie, vinšujeme vám.
  Zdravia, šťastia, dlhé letá, my sme prišli k vám zďaleka.
  Zďaleka je cesta naša, do Betléma myseľ naša.“
 • My traja králi ideme k vám,
  šťastia, zdravia, vinšujeme vám,
  šťastia, zdravia dlhé letá,
  my sme k vám prišli zďaleka.
  Zďaleka je cesta naša,
  od Betlema od Ježiška,
  kde sme mu dary dali.
  Zbohom v rodine ostávajte
  A dobre sa vy mávajte.
  Nech vás Boh požehná
  a dá vám spasenia.
 • Prišli tri krále od východu,
  klaňali sa tomuto rodu.
  Aj my sme sa vám prišli klaňati,
  s trýma králi obdarovati.
  Jozefe, Jozefe, vravím ja tebe,
  nenahávaj Máriu sebe.
  Mária panna s dieťatkom sama
  S trýma králi obdarovaná.

Šťastný Nový rok 2024

Milí naši členovia a sympatizanti Spolku,

v predchádzajúcom roku 2023 náš Spolok zorganizoval alebo bol účastníkom viacerých podujatí, z ktorých by som rada spomenula niektoré najvýznamnejšie:

24.-26.6.2023 sme uskutočnili autobusový zájazd pod názvom “Po stopách našich predkov“. Jeho cieľom bolo spoznať niekdajšie prostredia, odkiaľ naši predkovia odchádzali na dolnú zem(okolie Zvolena, Liptova, Oravy, Novohradu).

30.9.2023 sme oslávili 25.výročie vzniku nášho Spolku Slovákov z Maďarska. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ale v  prvom rade tým ,ktorí sa podieľali na organizácii podujatia.

4.11.2023 sme v Horných Salibách podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci Spolku Slovákov z Maďarska s OZ Apovka Mamovka.

24.11.2023 sa uskutočnilo spoločné predvianočné posedenie nášho výboru s členmi Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov a s členmi výboru MOMS v Galante. Mnohí z nášho Spolku pracujú vo všetkých troch menovaných organizáciách. Z celého srdca ďakujem všetkým tým našim členom, ktorí sa podieľajú na indexácii dolnozemských matrík v rámci Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov. Je to práca nesmierne náročná, dlhoročná a unikátna.
Mnohí z nášho spolku sa aktívne podieľali na vydaní publikácií – „Matrika Slovenského Komlóša“, „Matrika Ambrózky a tí, o ktorých hovorí.“ V súčasnosti sa pripravuje publikácia o Bánhedeši.

2.12.2023 sa uskutočnila v Bratislave v jedálni Slovnaftu Dolnozemská klobásiáda. Náš spolok v súťaži o najlepšiu klobásu na čele s Pavlom Farkašom získal krásne druhé miesto.

V novom roku vám všetkým prajem hlavne veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody v kruhu svojich najbližších a elánu do ďalšej práce v roku 2024.

Nech sa Vám darí po každej stránke.

Eva Kmeťová
Predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska

Ľudové noviny informujú

Z Ľudových novín sa dozvedáme:

DELEGÁCIA ÚNIE NAVŠTÍVILA SVOJICH PARTNEROV

Dňa 4. novembra sa v Horných Salibách uskutočnilo jesenné posedenie pri dychovej hudbe Šúrovanka organizované Občianskym združením Apovka Mamovka.

Na podujatí sa zúčastnila trojčlenná delegácia Únie slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM),jej predseda František Zelman, podpredseda Matej Kešjár a konateľka Čabianskej organizácie Slovákov Hajnalka KrajčovičováOZ Apovka Mamovka je vo veľmi úzkom kontakte so Slovačou z Dolnej zeme, o tom svedčí aj podpísaná partnerská zmluva s ÚSOM z roku 2020. Združenie teraz podpísalo dohodu so Spolkom Slovákov z Maďarska a zároveň s ÚSOM prevzali deklaráciu „Dovedna ruke dajme…“, v ktorej sa môžeme dočítať: OZ Apovka Mamovka po podpise zmlúv s ÚSOM a Spolkom Slovákov z Maďarska umocňuje vzájomné spoločné vzťahy a rozvíja snahu o zachovanie kultúrneho dedičstva dolnozemských Slovákov. Cieľom návštevy bolo aj pestovanie a upevnenie partnerských kontaktov spomenutých organizácií. Podujatie skončilo voľnou debatou a pravou slovenskou veselicou.

Celoštátna súťaž ZSM Slovenský škovránok 2023

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1/738-skovranok

Zväz Slovákov v Maďarsku vyhlasuje celoštátnu súťaž o zlatého, strieborného a bronzového škovránka (2023)

Kategórie

I. Folklórne spevácke skupiny s hudobným sprievodom
II. Folklórne spevácke skupiny bez hudobného sprievodu
III. Folklórne skupiny
IV. Sólisti v speve slovenských ľudových piesní
V. Hudobné kolektívy (ľudové hudby, dychové hudby, citarové skupiny) a sólisti v hre na ľudové hudobné nástroje

Podmienky súťaže

Spevácke skupiny

Výber ľudových piesní: najmä piesne Slovákov v Maďarsku
Dĺžka programu: 6 minút

Folklórne skupiny

Javiskové spracovanie ľudovej tradície najmä zo svojho okolia
Dĺžka programu: 8-10 minút
Hudobné skupiny a sólisti:
Výber ľudových piesní: najmä piesne Slovákov v Maďarsku
Dĺžka programu: max. 7 minút

Prihlášky prosíme zaslať do 25. mája 2023
na adresu: Ruženka Egyedová Baráneková
3100 Salgótarján, Füleki út 151.
alebo mailom: e.b.ruzsenka@gmail.com

Regionálne kolá sa uskutočnia:
16. septembra 2023 v Santove
14. októbra 2023 v Telekgerendáši
 
Informácie:
E-mailom: e.b.ruzsenka@gmail.com
Telefonicky: +36 30 9287599

Prihláška – Slovenský škovránok 2023

Regionálna prehliadka (Santov alebo Telekgerendáš):
Kategória:
Názov skupiny:
Miesto:
Vedúci:
Adresa:
Telefón, e-mail:
Sólista – meno a adresa:
Kategória:
Telefón, e-mail:
Počet účinkujúcich v skupine:
Názov programu:
Technické požiadavky:
Dátum:
Podpis

Opustila nás Anna Piláriková

Dňa 22. októbra 2022 v ranných hodinách nás navždy opustila predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska

PaedDr. Anka Piláriková

17.07.1948 – 22.10.2022

Na rozlúčku s Ankou

Príde chvíľa kedy sa ťažko hovorí.
Príde chvíľa kedy sa slzy tlačia do očí.
Príde chvíľa kedy srdce puká žiaľom.
Príde chvíľa kedy sa končí života slalom.
Anka naša drahá,
tá krutá chvíľa prišla.
Naše duše smútkom zahalila.
Tvoji drahý, priatelia a známy
slzami klopkajú na rakvičku tvoju.
Odpovede sa už nikdy nedočkajú.
Usilovnosť, pracovitosť, chrabrosť,
ktorou si prekvitala
 na naše plecia si uložila.
Sľubujeme Ti,
 v tejto pre nás chvíli ťažkej,
 že ich ponesieme ďalej.

Lúčime sa s Tebou
s nesmiernym, neopísateľným žiaľom.
Brázdu,
ktorú si svojimi činmi
vo svojom živote vyorala
naplníme želaniami,
ktoré si nám zanechala.
Vence, kytice kvetov k
najmenšiemu príbytku kladieme
 a lúčime sa s Tebou
okrídlenou  vetou
Odpočívaj v pokoji.
Česť tvojej pamiatke.

Na rozlúčku s Ankou Pilárikovou Michal Hronec

Nekrológ

Anna Piláriková, rodená Matejdesová, sa narodila v Matúškove 17.júla 1948. Pochádza z presídleneckej rodiny, čo výrazne nasmerovalo jej osud.
Otec bol Slovák z Juhoslovenskej (Srbskej) Starej Pazovy, matka Slovenka zo Slovenského Komlóša v Maďarsku. Rodina sa presídlila do obce Matúškovo v roku 1947.
Jej životná kariéra začala po skončení Pedagogickej fakulty UK v Trnave. Pôsobila ako učiteľka ZŠ v Trsticiach, neskôr v Matúškove.
V roku 1985 po vykonaní rigoróznej skúšky získala titul PaedDr. V tom čase už pôsobí ako vedúca katedry v Slovenskej odbornej škole v Sládkovičove.
V nasledujúcich piatich rokoch pracuje na poste tajomníčky Mestského národného výboru v Galante. Ďalších päť rokov sa opäť venuje pedagogickej činnosti ako riaditeľka školy. Po ukončení funkčného obdobia v roku 1997 preberá funkciu štátnej intendantky Dudvážskeho kultúrneho centra v Galante.  V tom roku sa stáva riaditeľkou Domu matice slovenskej v Galante.
Od roku 2006 do konca volebného obdobia roku 2010 bola prednostkou Obvodného úradu v Galante. V priebehu svojho aktívneho života zastávala rôzne významné funkcie  nielen na úrovni okresu Galanta, ale aj na krajskej a štátnej úrovni,
-od roku 1972 až do roku 2006 bola poslankyňou mesta Galanta, členom školskej komisie,
-predsedníčkou komisie kultúry a medzimestských vzťahov MsZ,
-predsedníčkou krajskej rady Matice slovenskej Trnavského kraja,
-členkou ústredia – výboru Matice slovenskej v Martine,

Navždy sa zastavilo srdce drahého a blízkeho človeka, predsedníčky nášho Spolku Slovákov z Maďarska, neúnavnej organizátorky slovenského kultúrno-spoločenského života v Galante PaedDr.(doktor pedagogiky) Anky Pilárikovej,  ktorú sme všetci poznali, vážili si ju a mali ju radi. Odišla od nás, odišla navždy. Smrť, ktorá neľútostne dopĺňa odveký zákon prírody, ju vytrhla z našej spoločnosti. I keď ju dlhšiu dobu trápila ťažká choroba, nechcela sa jej poddať, úporne sa jej bránila, bojovala s ňou ako so všetkými ťažkosťami vo svojom živote. Neprešlo však veľa času a zákerná choroba bola silnejšia ako jej vôľa, premohla ju a navždy jej zabránila vrátiť sa medzi nás.
Anka so svojim nebohým manželom Jánom, s ktorým sme sa rozlúčili ani nie pred tromi týždňami, boli hlavnými zakladateľmi  „Spolku Slovákov z Maďarska na Slovensku“. S nostalgiou spomíname pri pohľade na fotografiu z krásneho dňa 30.októbra 1998, keď sa stretlo v Galante na pozvanie pani Anny Pilárikovej  300 delegátov z 31 obcí Slovenska, roztratených ale nestratených presídlencov a ich potomkov z Maďarska, ktorí sa vrátili do vlasti v rámci akcie „Mať volá“ v rokoch 1946-1948. Presídlenci z Maďarska sa v priebehu rokov stali neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho, spoločenského, hospodárskeho a politického života Slovenskej republiky, že sa nato nezabúda má svoj veľký podiel práve Anka Piláriková. Spolok je funkčný a stále aktívny a bude pokračovať v načatej ceste. Predsedníčkou Spolku bola od jeho založenia až do jej skonania. Spolok, pod jej vedením, sa vyznačoval rozvíjaním aktívnej spolupráce s predstaviteľmi spolkov Slovákov z Bulharska, Juhoslávie a Rumunska na Slovensku, bola organizátorkou mnohých spomienkových podujatí pri príležitosti výročí príchodu Slovákov do vlasti svojich predkov.
Od svojho vzniku spolok, vďaka jej aktivite, odprezentoval množstvo publikácií, ako napr: „Z minulosti Slovenského Komlóša“ „Prekliate časy“, „Tam zložili aj svoje kosti“, „Kultúrne dedičstvo budapeštianskych Slovákov“, časopis „Dolnozemský Slovák“, básnické  zbierky Juraja Antala Dolnozemského a niekoľko vzácnych publikácií Jána JančovicaMichala Hronca.
Mimoriadny ohlas u širokej galantskej verejnosti mali tradičné Galantské reprezentačné plesy Dolnozemských Slovákov, ktoré pripravila a organizovala s medzinárodnou účasťou rovnako ako aj kantilény na pamiatku Karola Duchoňa, ktoré majú svoje pokračovanie aj v súčasnosti. Zorganizovala desiatky výmenných účinkovaní speváckych a folklórnych súborov udržiavajúcich slovenské tradície doma i v zahraničí, ktoré vystupovali v meste Galanta alebo okolitých dedinách.
Bola iniciátorkou inštalovania pamätníka osídlenia a pamätnej tabule v Slovenskom Komlóši, pamätníka presídlenia pred DMS v Galante. Pamätné miesta sú príležitosťou k spomienkam na našich predkov.
Takmer pravidelne, každoročne pripravil Spolok pod jej riadením v spolupráci s mestom Galanta, Mestským kultúrnym strediskom a DMS jesenné galakoncerty „Žijeme pod jedným slnkom“, „Teplo domova“, „Verní tradíciám“, Z pokolenia na pokolenie“, „Návraty“. Veľkej popularite sa tešili gastronomické podujatia organizované v spolupráci s Komlóšanmi, ako aj ochotnícke divadelné a folklórne predstavenia Komlóšanov.

Pre každé podujatie bol príznačný jej hlboký cit k národnej príslušnosti. Jej emotívne vystúpenia, hovoriace zo srdca, z hĺbky duše o napĺňaní túžby a súčasne hlásenie sa ku koreňom materí a otcov, nás často privádzali až k slzám.

Vďaka jej iniciatíve sa organizovali tematické zájazdy na Dolnú zem pre občanov Galanty a okolia. Za veľmi dôležité Spolok považuje udržiavanie živého kontaktu s regiónmi v Maďarsku odkiaľ sa presídlilo najviac Slovákov – Békéscaba, Slovenský Komlóš, Pitvaroš, Csanádalbert, Bánhedeš, ale aj Tardoš.
Aj samotné partnerské vzťahy medzi Galantou a Slovenským Komlóšom, ako významným a živým centrom slovenskej dolnozemskej kultúry, je v kontexte s rozvíjajúcimi sa činnosťami samotného Spolku Slovákov z Maďarska, ktorý sa svojimi aktivitami, svojou myšlienkou trvalo zaprezentoval vo svojom sídle, v Galante, v regióne a napokon i v rámci Slovenska, ako životaschopné občianske združenie, a nadobudol významnú spoločenskú akceptáciu.
Za veľkého úsilia našej predsedníčky, rok nato ako vznikol Spolok, bola podpísaná partnerská zmluva medzi mestami Galanta a Slovenský Komlóš a táto bola už dvakrát  slávnostne obnovená a v súčasnosti sa vďaka vysokému úsiliu samotného primátora mesta Galanta veľmi úspešne rozvíja, začo Anke Pilárikovej bola udelená „Cena primátora mesta Galanta“.

Zosnulá Anka Pilariková bola osobnosť, ktorá za dlhoročnú a záslužnú činnosť na kultúrno-spoločenskom poli, v štátnej a verejnej správe, ako aj v Matici slovenskej, sa stala nositeľkou ocenení:
-cena ministra kultúry SR
-pamätná medaila Štefana Moyzesa
-pamätná medaila Matice slovenskej
-medaila Sv. Cyrila a Metoda
-medaila Andreja Hlinku
-medaila Martina Rázusa
-zlatá medaila MS za zásluhy a dlhoročnú prácu v Matici slovenskej
-medaila Ministra vnútra za zásluhy o verejnú správu
-medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja
-cena „Za Komlóšskych Slovákov“
-ako aj ďalšie ocenenia.

Veľký je bôľ a zármutok za zosnulou, nech však cez nesmiernu temnotu prebleskne aspoň slabučký lúč útechy, že naša drahá zosnulá vykonala vo svojom plodnom živote všetko, čo mohla pre nás všetkých urobiť.
Zosnulá patrila k ľuďom, ktorí sú zapálení pre slovenskú vec, pre svoje korene a slovenskú kultúru, a keďže sama horela, dokázala zapaľovať aj iných. Bolo nám potešením, že sme mohli Anka s Tebou spolupracovať, bohužiaľ nádej, že sa tak bude diať aj v budúcnosti Tvojím odchodom zhasla.
Dovolím si rozlúčiť sa so zosnulou v mene:
-Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, -Slovenskej národnostnej samosprávy na Komlóši, -Spolku čabianskych a segedínskych Slovákov, -Občianskeho združenia Dotyk ľudskosti, -Spolku Slovákov z Bulharska, Rumunska a bývalej Juhoslávie, -Členov Matice slovenskej, -riaditeľa DMS v Galante, -Slovenskej redakcie Maďarskej televízie,
-Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, -Umeleckého súboru IGRICI z Igramu, -od spolužiakov z gymnázia v Galante, -primátora a samosprávy mesta Galanta a mesta Slovenský Komlóš, -blízkych z jej rodnej obce Matúškovo a od -nás členov Spolku Slovákov z Maďarska.

Odpočívaj pokojne v rodnej zemi, ktorú si mala tak veľmi rada, Tvoju pamiatku si v srdciach zachováme.

Výbor Spolku Slovákov z Maďarska

Posledná rozlúčka

Opustil nás Pavol Hudák

Dňa 15.10.2022 o 22hod v domácom ošetrovacom prostredí /po predchádzajúcom ošetrení a liečení v nemocnici v Galante/ na obojstranný zápal pľúc zomrel jeden zo spoluzakladajúcich členov Spolku Slovákov z Maďarska, niekdajší pracovník mestskej ale aj okresnej knižnice 

Pavol Hudák

zo Sládkovičova

Rozlúčka so zosnulým bude v Stredu 19.10.´22 o 14,00 hod v Dome smútku v Sládkovičove.