Všetky príspevky Eva Kmeťová RNDr.

Dolnozemska veselica Horne Saliby 27.4.2024

Dolnozemská veselica

V sobotu 27.4.2024 sa uskutočnila v Horných Salibách „Dolnozemská veselica“. Podujatie organizovalo OZ Apovka Mamovka spolu s OZ Spolok Slovákov z Maďarska. 

O 17:00 sa začali Služby Božie za našich predkov v miestnom evanjelickom kostole. Viedol ich evanjelický pán farár Attila Szpisák so Slovenského Komlóša.

Akcia pokračovala o 18:00 v dome kultúry v Horných Salibách. Pozvanie prijali aj hostia z Maďarska – predsedníčka celoštátnej Slovenskej samosprávy v Maďarsku p. Alžbeta Hollerová Račková, predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku p. František Zelman, riaditeľka Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe p. Hajnalka Krajčovičová a mnohí ďalší. Svojou účasťou nás potešila aj predsedníčka Spolku Slovákov z Bulharska p. Katka Koňariková a predseda Spolku Slovákov z Rumunska p. Rudolf Hajduk.

Hlavným hudobným hosťom večera bol Adrián Fahn, krstný syn Karola Duchoňa. Sedieť nás nenechala ani ľudová hudba Veselie v sprievode cimbalistu Jožka Csillaga. Do rána s nami zostal v rezkom rytme aj DJ Cini. 

Na akcii nechýbali genealógovia zo Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov, ktorí záujemcom vytvárali rodokmene. Účastníci si mohli zakúpiť aj knihy a suveníry s dolnozemskou tematikou.

Dobre sme sa cítili a tešíme sa na ďalšie podujatia s dolnozemskou tematikou, na srdečné stretnutia našich krajanov – dolnozemských Slovákov.

Touto formou sme si uctili 77. výročie repatriácie Slovákov z Maďarska do vtedajšieho Československa. Vyjadrila to predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska Eva Kmeťová slovami pri príhovore: „Drahie naše mamovke a apovkovia, s pokorou a vďakou budeme navždy ochraňovať pamiatku za váš veľký počin: za to, že ste nás sem priviedli, porodili a vychovali v našej vlasti, v našom drahom Slovensku. Budeme si navždy ctiť a vážiť, že ste sa pred 77 rokmi navrátili do našej vlasti a prichystali nám slovenskú prítomnosť i budúcnosť“.

V nasledujúcom odkaze je možné si pozrieť prierez Dolnozemskej veselice:

Eva Kmeťová, predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska

Deň mesta Slovenský Komlóš

20.4.2024 sa konal v sobotu Deň mesta Slovenský Komlóš. Ráno sme položili za Spolok Slovákov z Maďarska veniec k Pamätníku založenia Slovenského Komlóša slovenskými osadníkmi  hornouhorských stolíc, asi 80 rodín. Neskôr pribúdali ďalší(takmer výlučne evanjelickí) osadníci, či už migráciou z okolia alebo priamo z hornouhorských stolíc. Dátum založenia Komlóšu je 24.4.1746, čiže na Juraja.

Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Dome prírody sa odovzdávali vyznamenania Pro Urbe, Mladý talent Slovenského Komlóša a ceny súťaže v kreslení „Moje mesto.“
Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov tu slávnostne odovzdalo rodokmeň Jána Janka vo forme zarámovaného obrazu. Jeho meno nesie maďarská ZŠ v meste. Matka Jána Janka
pochádzala z Liptovského Trnovca a otec zo Šivetíc. Obraz nakreslila pani Slávka Kerďová Matajsová.
Rodokmeň prevzala riaditeľka ZŠ z rúk p. Ľubomíra Kmeťa, p. Jaroslava Poliaka a primátora Galanty p. Petra Koleka. Príhovor za Združenie predniesol pán Michal Hronec.

Po obede sme sa zúčastnili kultúrneho a gastronomického stretnutia Slovákov na námestí Sv. Štefana, kde vystúpili:

  • Folklórny súbor Zelený veniec z Ečeru
  • Folklórny súbor Mlynček z Kolárova (Slovensko)
  • Tanečný súbor Komlóš
  • Mládežnícky dychový orchester Slovenského Komlóša

Prezreli sme si aj Slovenskú národopisnú zbierku v meste,

Navštívili sme Slovenskú dvojjazyčnú základnú školu,
po ktorej nás previedla pani riaditeľka Marianna
Melegová.

V nedeľu 21.04.2024 sme sa zúčastnili slovenských Služieb Božích v evanjelickom kostole. Privítal nás
veľmi priateľský pán farár Attila Szpisák a p. Pál Kmetykó.

Našu delegáciu prijal aj pán primátor Slovenského Komlóša Zoltán Zsura. Celá organizácia podujatia bola výborne pripravená.

Eva Kmeťová, predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska

MARŠ: https://www.facebook.com/100000414042963/videos/451151757451791/

Pozvánka “O Slovákoch v Maďarsku”

 

O Slovákoch v Maďarsku – Prezentácia knižnej tvorby
/ 25. apríla 2024 o 17:00 hodine /
Prednášková sála UKB, Ventúrska 11, Bratislava
/ Vstup voľný /

Usporiadatelia: Verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Čabianska organizácia Slovákov a Univerzitná knižnica v Bratislave.

Slováci v Maďarsku nepretržite, teda aj v posledných desaťročiach a rokoch vydávajú nielen svoj týždenník, ale aj obľúbené ročenky a celý rad knižných publikácií, o ktoré je primeraný záujem aj na Slovensku.
Tradičnú prezentáciu knižnej a publicistickej tvorby našich krajanov hodnotením Nášho kalendára na rok 2024 začne predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková. Šéfredaktorka Ľudových novín Eva Fábiánová upozorní na knižné vydanie prílohy týždenníka Slovákov v Maďarsku pre deti „LuDo“ a konateľ spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl nakrátko predstaví najnovšiu knihu Gregora Papučka „Memoáre alias Pamäti rodáka starobylej dedinky Pleš (dnes Mlynky)“.
V druhej polovici večierka predseda Čabianskej organizácie Slovákov Bence Püski-Liker zalistuje v ročenke Čabiansky kalendár 2024 a predstaví netradičnú kuchársku knižku „Dobrí apeťík! Láska, modzgóška, Čaba“, ako aj „Čabjanskú podsťenkovú kňižočku“. Poslaním oboch publikácií je podpora lokálpatriotizmu a miestneho slovenského povedomia.

Z archívu:

Náš kalendár nesklamal svojho čitateľa ani v roku 2024 – http://www.luno.hu/…/31790-na-kalendar-nesklamal-svojho…

Memoáre Pilíšana v Budapešti – http://www.luno.hu/…/31952-memoare-pili-ana-v-budape-ti

Obľúbená publikácia čabianskych Slovákov – http://www.luno.hu/…/akt…/31819-vy-iel-abiansky-kalendar

Krst knižnej prílohy pre deti a mládež LuDo – http://www.luno.hu/…/31390-ludo-v-bezprostrednej…

„Dobrí apeťík!“ – Ozajstná čabianska kuchárska kniha – http://www.luno.hu/…/30734-dobri-apetik-ozajstna…

Nové publikácie Slovákov v Maďarsku na bratislavskej Bibliotéke – http://www.luno.hu/…/31688-na-e-nove-publikacie-na…

Vyhľadávanie v dolnozemských matrikách

 

„Národ sa skladá z rodín. Sotva sa nájde jedna rodina, z ktorej by si aspoň jeden člen nezaslúžil v nejakom zmysle spomienku. Aj preto je zaujímavé poznať ten strom ktorý dal takýto plod.“

Týmto výstižným citátom začína oficiálna webstránka „Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov„. Združenie tvorí skupina bádateľov, ktorí začali pracovať na indexovaní (prepisovaní) matričných záznamov dolnozemských obcí do počítačového genealogického programu. Indexovanie matrík je zamerané na celú oblasť osídlenú dolnozemskými Slovákmi. Začali s Békešskou a Čanádskou župou, spracovali matriky Nadlaku (Rumunsko) a indexujejú i prvú obec v Peštianskej župe, či obce vo Vojvodine. Aktuálne je spracovaných  vyše 600 000 matričných záznamov, v prípade Slovenského Komlóša, Bánhedešu, Pitvaroša, Ambrózky, Čanádalbertu a Kulpína je to vrátane vypárovaných rodových väzieb, možnosti zobrazenia si originálneho dokumentu a aj fotky osoby (samozrejme ak existuje).

Logo Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov

(Zdroj: www.genealogiadolnozemskychslovakov.eu)

Združenie, s cieľom sprístupniť svoje výsledky pre všetkých, ktorí sa snažia zostaviť svoj rodokmeň a bádajú v dolnozemských matrikách po svojich predkoch, na svojej webstránke:  www.genealogiadolnozemskychslovakov.eu prezentuje svoju činnosť a sprístupňuje svoje výsledky bádania. V súčasnosti uvedená webstránka poskytuje v sekcii „MATRIKY“ aktuálnu databázu spracovaných dolnozemských matrík. Databáza sa bude v budúcnosti aktualizovať o ukončené nové projekty. Okrem indexu matričných záznamov a ich originálnych skenov, poskytuje  stránka združenia i informácie o aktuálne rozpracovaných projektoch a plánovanej činnosti, spoločenských a kultúrnych akciách. Združenie okrem publikačnej činnosti poskytuje zároveň konzultácie a poradenstvo pri práci s matrikami a riešení vzniknutých problémov, preklady záznamov z latinského a maďarského jazyka do slovenčiny a podobne.

 

Začnite nastavením kurzora počítačovej myši alebo iného ukazovateľa na nápis MATRIKY v hornej časti webstránky (na obrázku zvýraznené červeným rámčekom).

Automaticky sa Vám otvorí nasledovné menu:

O projekte

Registrácia do databázy

Dolnozemské matriky

Vyhľadávať môžete začať kliknutím na Dolnozemské matriky. Zadarmo – bez registrácie, môžete vykonať mesačne dopyt len po 20 záznamoch (môžete zadať len 20 hľadaní mien za mesiac). Ak chcete hľadať viac ako 20 krát, je potrebná registrácia kliknutím na Registrácia do databázy cez registračný formulár na webstránke. Po registrácii Vám bude doručený email s informáciami o platbe. Po uhradení poplatku sa konto aktivuje. Informácia o aktivovaní bude bádateľovi doručené opäť prostredníctvom emailu.

Predplatné za využívanie databázy matrík je nasledovné:

  • bez registrácie (max 20 dopytov mesačne)
  • štvrťrok (3 mesiace) = 20 EUR (max 500 dopytov mesačne)
  • rok (12 mesiacov) =  50 EUR (max 500 dopytov mesačne)

Vyhľadávanie zadarmo, alebo za poplatok je na stránke Dolnozemské matriky, rozdiel je len v počte prístupov, ktoré máte za mesiac.

Snímka obrazovky Dolnozemské matriky

(Zdroj: www.genealogiadolnozemskychslovakov.eu)

V súčastnosti sú na webstránke nastavené nasledovné vyhľadávače (na snímke označené červeným rámčekom), pričom každý vyhľadávač má samostatné počítadlo dopytov.

(index obsahuje doteraz spracované matriky dolnozemských obcí. Jedná sa zväčša o matriky cirkevné, čiastočne sú spracované aj niektoré sprístupnené matriky štátne. Tento index je doplnený aj o spracované záznamy sobášov a úmrtí evanjelických farností niektorých obcí na Slovensku, kam sa dolnozemskí Slováci po vojne presťahovali.)

(Tu je možné vyhľadávať výskyt zvoleného priezviska v jednotlivých matrikách, ktorých index je sprístupnený.)

(Obsahuje údaje z nafotených náhrobkov z doteraz spracovaných cintorínov (Slovenský Komlóš, Ambrózka, Bánhedeš, Pitvatroš, Čanádalbert a množstva cintorínov na Slovensku a v zahraničí, kde sú pochovaní potomkovia dolnozemských Slovákov).

Veríme, že zverejnené indexy matrík budú pre Vás prospešné a pomôžu Vám v bádaní po svojich predkoch a zostavení rodokmeňov.

Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov Vám praje veľa úspechov.

Dolnozemská zábava v Horných Salibách

Milí priatelia,

na 27.apríla 2024 sa pripravuje v Horných Salibách v kultúrnom dome dolnozemská zábava.Jej hlavným organizátorom je OZ Apovka Mamovka.

Náš Spolok Slovákov z Maďarska podpísal 4.11.2023 s OZ Apovka Mamovka zmluvu o spolupráci.Preto sa aj my budeme podieľať na príprave tohto podujatia, na ktoré Vás srdečne pozývam.Budem sa tešiť, keď akciu svojou prítomnosťou podporíte.Držme spolu.

Poskytnuť 2% z dane môžete aj tento rok

       V Galante,10.01.2024

Vážení priatelia,

ubehol ďalší zdaňovací rok, dovoľte nám prosím, aby sme Vás opäť oslovili.

            Tak ako každý rok, aj teraz sa obraciame na vás s prosbou v rámci daňového priznania, o poukázanie sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  Spolok podal aj pre rok 2024 registráciu na 2(3)%.

Ako poukázať 2% percentá z dane z príjmu?

Ak ste zamestnaný
Požiadajte do 15. februára kalendárneho roka svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu a nezabudnite uviesť, že chcete 2% z Vašej dane z príjmu asignovať pre oprávnené občianske združenie Spolok Slovákov z Maďarska. Požiadajte tiež svojho zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil potvrdenie o zaplatení dane. Keď dostanete potvrdenie o zaplatení dane, vyplníte vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane a tieto dva formuláre pošlite alebo osobne doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla kalendárneho roka.

Ak si podávate daňové priznanie sami (SZČO)
Vyplňte v „Daňovom priznaní“ konkrétnu časť venovanú z dane s názvom  „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ (pril.12) z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby, podľa toho, či podnikáte ako fyzická, či právnická osoba. Vyplnené daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu do 30. marca kalendárneho roka a uhraďte daň.

Pre poukázanie 2% z dane budete potrebovať tieto údaje do „VYHLÁSENIA o poukázaní podielu zaplatenej dane“ (je v prílohe DP) :
II.ODDIEL – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

15 IČO:          37837567

16 Právna forma:  Občianske združenie

17 Obchodné meno: Spolok Slovákov z Maďarska

18 Sídlo, ulica: Bratislavská

19 Súpisné číslo: 1458/71

20 PSČ:  92401

21 Obec: Galanta

Všetkým, ktorí ste tak urobili a poukázali 2% v predchádzajúcom období úprimne ďakujeme.
Pre tých, ktorí by mali záujem podporiť našu činnosť iným spôsobom (dar a pod.), uvádzam bankové údaje Spolku:
IBAN: SK2431000000004210124018
Variabilný symbol:     2024   
Tešíme sa na Vašu podporu

S pozdravom

            RNDr. Eva Kmeťová
          predsedníčka  Spolku Slovákov z Maďarska

Nejasnosti, doplnenie článku a pod. uvádzajte v komentároch pod článkom. Ďakujeme.

Šťastný Nový rok 2024

Milí naši členovia a sympatizanti Spolku,

v predchádzajúcom roku 2023 náš Spolok zorganizoval alebo bol účastníkom viacerých podujatí, z ktorých by som rada spomenula niektoré najvýznamnejšie:

24.-26.6.2023 sme uskutočnili autobusový zájazd pod názvom “Po stopách našich predkov“. Jeho cieľom bolo spoznať niekdajšie prostredia, odkiaľ naši predkovia odchádzali na dolnú zem(okolie Zvolena, Liptova, Oravy, Novohradu).

30.9.2023 sme oslávili 25.výročie vzniku nášho Spolku Slovákov z Maďarska. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ale v  prvom rade tým ,ktorí sa podieľali na organizácii podujatia.

4.11.2023 sme v Horných Salibách podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci Spolku Slovákov z Maďarska s OZ Apovka Mamovka.

24.11.2023 sa uskutočnilo spoločné predvianočné posedenie nášho výboru s členmi Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov a s členmi výboru MOMS v Galante. Mnohí z nášho Spolku pracujú vo všetkých troch menovaných organizáciách. Z celého srdca ďakujem všetkým tým našim členom, ktorí sa podieľajú na indexácii dolnozemských matrík v rámci Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov. Je to práca nesmierne náročná, dlhoročná a unikátna.
Mnohí z nášho spolku sa aktívne podieľali na vydaní publikácií – „Matrika Slovenského Komlóša“, „Matrika Ambrózky a tí, o ktorých hovorí.“ V súčasnosti sa pripravuje publikácia o Bánhedeši.

2.12.2023 sa uskutočnila v Bratislave v jedálni Slovnaftu Dolnozemská klobásiáda. Náš spolok v súťaži o najlepšiu klobásu na čele s Pavlom Farkašom získal krásne druhé miesto.

V novom roku vám všetkým prajem hlavne veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody v kruhu svojich najbližších a elánu do ďalšej práce v roku 2024.

Nech sa Vám darí po každej stránke.

Eva Kmeťová
Predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska

Pozvánka na bibliotéku 2023

Vážení priatelia,

v období od 9. do 12. novembra 2023 na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2023 bude aj v tomto roku spoločný stánok dolnozemských Slovákov. Budú zastúpení Slováci z Maďarska, Rumunska a Srbska.

Nájdete nás v priestoroch  
INCHEBA Bratislava, Viedenská cesta 3-7, Hala Dstánok č. 303.  

Otváracie hodiny sú:     
 štvrtok, 9.11. od  9,00 – 19,00;        
piatok,  10.11.  od  9,00 – 19,00;
sobota,  11.11.  od 9,00 – 19,00;  
nedeľa, 12.11.  od  9,00 – 18,00.

V Literárnom centre 1  budeme mať nasledovné prezentácie:

ŠTVRTOK, 9.11.2023:
16,00 – 17,00 
Výber z najnovších publikácií Slovákov v Maďarsku
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku:
Ľuboš Kačírek: Uhorský staviteľ a politik. Životopis a korešpondencia  Jána Nepomuka Bobulu Erika Brtáňová – Juraj Rágyanszki:  Matej Markovič (1707 – 1762). Pramenná edícia

Spoločnosť SlovaKum:
Gregor Papuček: MEMOÁRE alias PAMÄTI rodáka starobylej dedinky Pleš
Knižné vydanie prílohy Ľudových novín pre deti – LuDo

17,00 – 18,00
Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci – Srbsko
Prezentácia vydavateľskej produkcie a vybraných noviniek.
Prezentuje  riaditeľ SVC Vladimír Valentík a jeho hostia.

PIATOK, 10.11.2023:
15,00 – 16,00
Prezentácia noviniek z vydavateľskej produkcie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, MOMS Petrovec Matice slovenskej, NVU Hlas ľudu atď.
Prezentuje Svetlana Zolňanová, predsedníčka MOMS Petrovec a jej hostia

16,00 – 17,00
Vydavateľstvo Ivan Krasko v Nadlaku – Rumunsko
Prezentácia vydavateľskej produkcie Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku a vybraných noviniek.
Prezentuje Pavel Hlásnik a jeho hostia.
Prezentácie moderuje: Mária Katarína Hrkľová.

Vaša návšteva nás poteší.

Ľudmila ŠOMRÁKOVÁ, predsedníčka KVSIK
Pavel HLÁSNIK, koordinátor projektu

Podujatie spolku s podporou mesta Galanta

Spolok Slovákov z Maďarska na Slovensku zorganizoval 23.-25.6. 2023 trojdňový autobusový zájazd po stopách našich predkov.

V našom Spolku sme už dlhšie pracovali s myšlienkou bližšie spoznať miesta našich predkov, odkiaľ od začiatku 18. storočia osídľovali Dolnú zem. Náš projekt „Poznajme niekdajšie prostredie našich predkov“ podporilo mesto Galanta, a tak sme sa pustili do organizovania zájazdu.

Pre tento rok sme vytypovali lokality niekdajšej zvolenskej, oravskej, liptovskej, gemerskej a novohradskej stolice. Všetky naplánované cesty viedli cez územie, odkiaľ prišli naši predkovia na Dolnú zem.

Očová – pri pomníku Mateja Bela

Pretože mnoho našich predkov dokázateľne pochádza z oblasti Očovej, rozhodli sme sa prvý deň zájazdu venovať tejto lokalite bývalej zvolenskej stolice. Naši hostitelia v Očovej nás sprevádzali pri prehliadke evanjelického aj katolíckeho kostola. Položili sme veniec k pomníku významného očovského rodáka Mateja Bela. Navštívili sme miestny cintorín, kde odpočíva mnoho ľudí s nám známymi dolnozemskými priezviskami. Z nápisov na náhrobných kameňoch, monografií a aj z výsledkov genealogického bádania je zjavné, že z tejto obce pochádzali rodiny ako Šemetka, Maľa, Sedliačik, Račko, Karkalík, Kriek, Jasovský, Holík, Boháčik, Čilo, Hraško, Chabada, Macek, Martinec, Muránsky, Pivolus, Sámeľ, Šiagi, Sláva, Šouc…    

V gálérii akademického sochára Jána Kulicha 

Veľmi obohacujúce bolo stretnutie vo Zvolenskej Slatine, kde nás prijala prednostka obecného úradu spolu s predsedníčkou miestneho odboru Matice slovenskej. Navštívili sme pamätihodnosti obce, medzi nimi i pamätnú izbu spisovateľky a úžasnej ženy Terézie Vansovej. K najvýznamnejším rodákom obce patrili aj Ján Bahýľ (vynálezca helikoptéry), Mikuláš Moyzes st.(hudobný skladateľ), Ján Kulich (akademický sochár), Rinaldo Oláh (huslista a primáš), Mária Ďuríčková (spisovateľka), Štefan Martin Sokol (scenárista, dramatik, publicista) a iní.

Veľkým zážitkom bola návšteva novootvorenej krásnej galérie akademického sochára Jána Kulicha.

Pri poznávaní histórie obce nás naše sprievodkyne priviedli k významným dejateľom, pôsobiacim vo Zvolenskej Slatine. Patrili medzi nich Samuel Medvecký (evanjelický farár, otec Terézie Vansovej), Ján Alexander Fábry (evanjelický farár, spisovateľ), Viliam Figuš Bystrý (učiteľ, hudobný skladateľ).

Nemohli sme opustiť krásny kraj Podpoľania bez návštevy súkromného pivovaru v Detve, kde nás čakal pán majiteľ. Previedol nás výrobnou prevádzkou a ochutnali sme ich špecialitu – jedinečné živé pivko „Dobronay“. 

Po horúcom dni plnom zážitkov nás prijal Liptovský Mikuláš s pripraveným nocľahom v hoteli Stevea.

Veličná – položenie venčeka k pamätníku Petra Bohúňa 

Druhý deň nášho putovania sme vyrazili hneď ráno z Liptovského Mikuláša na Oravu. Z Vyšného Kubína pochádza známy farársky klan Kutlíkovcov. Tu sa narodil Ján Kutlík starší, ktorý pôsobil mnoho rokov ako evanjelický farár v Pitvaroši. Jeho syn Ján Kutlík bol farárom na Bánhedeši, syn Felix Kutlík zase pôsobil ako farár v Kulpíne vo Vojvodine. Učiteľom Jána Kutlíka staršieho bol Ján Chalupka, ktorému možno vďačiť za jeho národné prebudenie.

Cez Dolný Kubín sme cestovali do Veličnej. Tu nás veľmi milo privítali na evanjelickej fare. Na ich srdečné pohostenie s vďačnosťou a láskou spomíname. Veľmi pútavým spôsobom nás oboznámili s históriou tejto oblasti. Veď Veličná bola významnou križovatkou obchodných ciest. Aj tu prebehla reformácia a následná antireformácia, čo viedlo tiež k tomu, že mnoho ľudí odišlo na Dolnú zem. Navštívili sme evanjelický kostol s krásnym organom a pozreli sme si aj výstavu reprodukcií významného maliara Petra Bohúňa.

Cestou späť do Liptovského Mikuláša sme sa zastavili v Istebnom, kde je zachovaný artikulárny kostol z obdobia antireformácie. V tom období mali evanjelici zakázané vykonávať svoju vieru, v každej stolici mali povolený iba jeden kostol, ktorý musel spĺňať prísne podmienky – artikuly. Napríklad jedna z artikúl bola, že na stavbu kostola sa nesmelo použiť železo, teda ani klince.

Posledný deň zájazdu sme venovali novohradskej a gemerskej stolici. Ráno, ešte v Liptovskom Mikuláši prejavili viacerí záujem zúčastniť sa služieb božích v evanjelickom kostole, ktorý bol neďaleko nášho hotela. Bol to pekný zážitok, veď v mikulášskom cirkevnom zbore pôsobili významné osobnosti ako Michal Miloslav Hodža alebo Juraj Tranovský, autor spevníka tranoscius, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou každej evanjelickej rodiny. Pozreli sme si aj Múzeum žiadostí slovenského národa.

Tisovec – rodný dom Vladimíra Clementisa

Následne sme vyrazili do poslednej etapy nášho zájazdu. Kochali sme sa krásnymi výhľadmi popri národnom parku Muránska planina a vôbec celom kraji. Zastavili sme sa v Tisovci, rodisku Vladimíra Clementisa. Jeho pamiatku sme si uctili položením venčeka k pamätnej tabuli na jeho rodnom dome. Bol to práve on, ktorý sa po vojne priamo podieľal na riadení repatriácie Slovákov z Dolnej zeme do Československa. Cesta nás ďalej viedla mestom Hnúšťa v Malohonte, ktoré patrí k hniezdam priezviska Karkuš. Pokračovali sme oblasťou niekdajšieho Novohradu, ktorého významnými strediskami sú aj Lučenec, Poltár či Veľký Krtíš. Z okolia Veľkého Krtíša pravdepodobne pochádzajú priezviská ako Medovarský, Príbelský, Čelovský, Šipický.       

Posledná naša zastávka na hrade Modrý Kameň 

Návšteva Modrého Kameňa, poslednej naplánovanej zastávky nášho zájazdu, bola predzvesťou cesty domov. Ťažké bolo lúčenie so všetkým, čo nás milo oslovilo. Človek musí na vlastnej koži precítiť stretnutia ľudí a miest, ktoré spájajú spoločné korene. Naši predkovia na svojej dlhej ceste za chlebom a slobodou vyorali hlboké brázdy. Ďakujeme im. Spomíname na nich, lebo vo svojich srdciach máme dedičstvo, akým sa zriedkakto môže pochváliť. Je to poznanie 300 ročnej histórie svojich predkov, svojej rodiny.                                                                                                                 

Počas zájazdu sme si spolu zaspievali naše krásne slovenské ľudové piesne za sprievodu harmoniky. Dobre sme sa cítili a rozchádzali sme sa s tým, že podobný tematický zájazd musíme určite zopakovať.

Ďakujeme mestu Galanta, že náš projekt finančne podporilo. Pri hlbšom spoznávaní niekdajšieho prostredia našich predkov, odkiaľ odchádzali na Dolnú zem, sme si intenzívne uvedomili, aké množstvo významných osobností, ktoré formovali našu históriu je späté s touto oblasťou Slovenska.

Eva Kmeťová

predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska na Slovensku

                                                           

– – —–