Komlóš – Narodenie, sobáše a úmrtia v akovoch

Narodenia a úmrtia v „akovoch“ v Slovenskom Komlóši

Málo autorov túto skutočnosť uvádza vo svojich dielach.

Nová kniha matrík.

 V roku 1853 bola zavedená „nová kniha matrík“. Nové rastrovanie vo vodorovnom i vertikálnom smere:   v prvom stĺpci bolo poradové číslo; v druhom rok a deň narodenia s dátumom narodenia a krstu; v ďalších stĺpcoch sa ďalej uvádzali nasledovné údaje:
 – narodeného meno, pohlavie, či sa narodil v manželstve alebo mimo manželstva;
– mená rodičov ich vierovyznanie a spoločenské postavenie;
– miesto narodenia a číslo domu;
– mená krstných rodičov a ich spoločenské postavenie;
– meno krstiaceho farára, respektíve osoby, ktorá krst vykonala;
– v poslednom stĺpci sa uvádzala poznámka  významnejšieho charakteru ak to bolo nutné.

    V tejto časti budú vypísané údaje o obyvateľoch bývajúcich v akovoch.
V akovoch bývali rodiny , ktoré v obci nemali dom. Akovy boli malá hospodárske dvorce so samostatným číslovaním. Slúžili bohatším rodinám na uskladňovanie krmiva, alebo umiestňovanie zvieratstva , ktoré  sa im už v  malých dvorov do maštalí  nepomestili. V týchto dvorcoch neboli postavené domy ani iné človeku zodpovedajúce objekty na bývanie. Väčšinou v týchto dvoroch žili a bývali zamestnanci príslušného gazdu.  Tieto rodiny si tam postavili obyčajné – prístrešky alebo  zemľanky – naprosto nevhodné na trvalé bývanie.

  O tejto socialno-spoločenskej vrstve žiaden autor sa  vo svojich publikáciách  nezmieňuje.  Koľko občanov obce ešte v polovine 19. storočia žilo  v podmienkach stredoveku sa dozvedáme z matriky.

Krsty detí narodených v akovoch – zemľankách.

1853

29.dec. 1852, krstená 1. Jan. 1853 bola Mária dcéra Jána Moravského  a Hladiverovej Anny, akov č. 65(64) nečitateľné písmeno, krstní rodičia – Čirjak Martin, Zuzana Borošová (moja prastará mama)

23.jan. 1853, krstený 26 jan. 1853 bol Pavol syn Juraja Mítňana a Márii Ribárskej, akov č. 17, krstní rodičia Martin Kollár a Žofia Tótov.

26.Jan 1853, krstená 29. Jan.  1853 bola  dcéra Mária Jána Pipíša a Zuzany Juhásovej, akov č. 14, krstní rodičia Juraj Kerďo a Alžbeta Karasová.

7.Febr. 1853, krstené boli dvojičky10. Febr. , Adam a Eva otec Pavol Juhás a matka Mária Hladiverová, akov č. 126, krstní rodičia Ondrej Máťáš a Zuzana Pipíšová.

13.Febr. 1853, krstená 15. Febr. bola dcéra Zuzana otec Juraj Roskoš a matka  Zuzana Bálintová, akov č. 216, krstní rodičia Ondrej Matajs  a Zuzana Divičanová.

18. febr. 1853, krstený syn Matej, otec Michal Tósegi a matka Eva Vajdová, akov č. 106,  krstní rodičia Juraj Budai a Mária Marková.

8.Mar. 1853, krstené boli dvojičky 8. Mar. 1853 Mária a Alžbeta, otec Ondrej Matúš a matka  Mária Poničanová, akov č. 89, krstní rodičia Pavol Puškel a Anna Šutáková.

12. Mar. 1853, krstený syn 13. Mar. 1853 Gregor otec Pavol Kutej a matka Anna Balážová, akov č. 116, krstní rodičia Ján Jágri a Anna Boborová.

11. Mar. 1853, krstená 14. Mar. . 1853 dcéra Zuzana, otec Juraj Divičan a matka Mária Síleská, akov č. 191, krstní rodičia Juraj Tót a Helena Vargová.

1. Apr. 1853 krstený 4. Apr. 1853 syn Juraj , otec  Ján Husárik a matka Eva Horvátová, akov č. 214, krstní rodičia Ján Kolimár a Alžbeta Kukučková.

6. Apr. 1853, krstený 9.Apr. 1853 syn Juraj, otec Ondrej Ančin a matka Helena Puškeľová, akov č. 190, krstní rodičia Ján Vaľo, a Zuzana Horvátová.

21. Máj 1853, krstená 23. Mája dcéra Zuzana, otec Pavol Šováň  a matka Mária Oravcová, akov č. 57, krstní rodičia Matej Pipíš a Anna Krajčovičová.

27. Máj 1853, krstené dvojičky,   27. Mája synovia Matej  a  Ján, otec  Matej Lukay  a matka Erna Mesuta,  akov č. 73, krstní rodičia Juraj Klauko a Mária Židová.

4.Jún 1853, krstený 7. Júna  syn Adam, otec Juraj Spišiak a matka Mária Boborová, akov č. 225, krstní rodičia Michal Lehocký   a Judita Kiseľová.

14. júna 1853 krstený 16. Júna syn Matej, otec Matej Rybársky a matka Mária Oravcová, akov č. 47, krstní rodičia Ján Vejo a Zuzana Bačík.

16. júna 1853 krstená 16. Júna  dcéra Alžbeta, otec  Pavol Vašaš a matka Eva Zelenáková, aakov č. 67, krstní rodičia Juraj Kočiš a Judita Machanová.

17. Júna 1853 krstená dcéra Mária (nemanželská) 19. Júna, otec  Martin Franko a matka Mária Gemeriová, akov č. 45, krstní rodičia Ondrej Galo a Alžbeta Riečicová.

21. júna 1853 krstený syn Ján 24. Júna, otec Pavol Lehgínsky a matka Judita Bartošová, akov č. 33 Krstní rodičia Pavol Škamla a Anna Ribárska.

29.júna 1853 krstený syn Pavol 1. Júla, otec Ján Matúš a matka Alžbeta Pipíšová, akov č. 118, krstní rodičia Adam Pipíš a Anna Horvátová.

1.júla 1853 krstený syn Michal 3. Júla , otec Juraj Suvegeš a matka Mária Očovská, akov č. 164, krstní rodičia Ján Kerďo a Mária Rimovská.

3.júla 1853 krstený syn Štefan 5. Júla, otec   Ján Sokolai matka Eva Ročkárová, akov č. 110, krstní rodičia Adam Lóci a Mária Urbanová.

6.júla 1853 krstený syn Štefan 8. Júla , otec Ján Moravsky a matka Zuzana Hlásniková, akov č. 199 , krstní rodičia Juraj Bobor a Anna Rusnáková.

8.júla 1853 krstený syn Michal 10 júla , otec Pavol Duska a matka Zuzana Kutejová, akov č. 183  krstný rodičia Ján Šemetka a Anna Klementová.

12. jôla 1853 krstená dcéra Mária 14. Júla otec Pavol Bobor a matka Zuzana Bačík, akov č. 41,  krstní rodičia Martin Nagy a Eva Ďurčíková .

25. júla 1853 krstná Mária 25.júla, otec  Martin Čjernik a matka Mária Farkašová,akov č. 206,krstní rodičia Pavol Budinský a Zuzana Urbanová.

27. júla 1853 krstený syn Michal 3.aug. , otec  Juraj Tót a matka Zuzana Bogárová, akov 179, krstní rodičia Ján Nemčok a Mária Farkašová.

8. aug.1853 krstená dcéra Mária, otec Ján Škoda a matka Judita Krajčovičová, akov č. 157, krstní rodičia  Ondrej Tetljak a Mária Mullerová.

13.aug. 1853 krstený 14 aug.  Michal,  otec Jura Cinkotský a matka Zuzana Hrivnáková, akov č. 49, krstní rodičia  Adam Mišečka a Zuzana Moravská.

16.aug. 1853 krstený16. Aug.  syn Pavol , otec Pavol Slopovský    matka Zuzana Oravcová, akov č. 145, krstní rodičia Martin Hajdu a Judita Puškelová.

25. 1853 krstená dcéra Mária 27.aug.. otec Juraj Juhás a matka Mária Ostrolucká, akov č. 167, krstní rodičia Juraj Ihnátik a Judita Valentíniová.

25. aug. 1853 krstená 27. Aug. dcéra Anna, otec Ján Orban a matka Mária Ištvánová, akov č. 39, krstní rodičia Michal Pipíš a Judita Karkušová.

25. aug. 1853 krstená 28. aug. dcéra Žófia , otec Juraj Kršjak a matka Zuzana Ročkárová, akov č.  15, krstní rodičia Juraj Puškel a Helena Dvprská.

27. aug.1853 krstená 28. Aug.  dcéra Anna, otec Juraj Domanovský a matka Judita Hroncová, akov č. 10, krstní rodčiia Pavol Očovskýa Mária Cvalingová.

9. sept. 1853 krstená 10. sept. dcéra Mária, otec Ján Pavlík a  Matka Mária Múka, akov č. 215, krstní rodičia Pavol Ribásrky a Judita Petrinová.

9. sept. 1853 krstený 11. Sept. syn Pavol , otec Matej Pipíš a matka Helena Košková, akov č. 54, krstní rodičia Juraj Kulík a Helena Zahorcová.

16. sept. 1853 krstená  18. Sept. Dcéra Helena , ote Michal Tót a matka Helena Čirjaková, akov č. 211, krstní rodičia Michal Roskoš a Anna Hovorková.

17. sept. 1853 krstená 19 sept. Dcéra Mária, otec Michal Kisel a matka Anna Laukucová, akov č. 25, krstní rodičia Matej Benčík a Helena Kerďová.

20. sept. 1853 krstená 21. Sept dcéra  Anna, otec Matej Poliak a matka Mária Kukučková, akov č.75, krstní rodičia  Ján Denčiak a Anna Barháčová.

21. sept. 1853 bola krtená 23. Sept. dcéra Alžbeta, otec  Ján Dafko a matka Mária Bačíková, akov č. 36, krstní rodičia Juraj Cmarko a Helena Furdová.

21. sept. 1853 krstený 24. Sept. syn Pavol, otec  Pavol Farkaš a matka anna Bartošová akov č. 203 , krstní rodičia Juraj Duska a Katarína Lachatová.

24. sept. 1853 krstený 26. Sept. syn Michal, otec Juraj Ďurík matka Anna Keďová, akov č. 204, krstní rodičia Mical Rimovsky a Anna Karasová.

24. sept. 1853 krstená 26. Sept. dcéra Helena, otec  Juraj Moravský a matka Helena Tósegiová, akov č. 63, krstní rodičia Ján Karas a Zuzana Škrabáková.

24.sept. 1853 krstený 26. Sept. syn Michal, otec  Michal baláž a matka Katarína Závadová, akov č. 141, krstní rodičia Pavol Súdor a Judita Súdorová,

26. sept. 1853 krstená 28. Sept dcéra Mária, otec Ján Baláž a matka Zuzana Ferová, akov č. 86, krstní rodičia  Juraj Srnka a Eva Lásiková.

28.sept. 1853 krstená 30 sept. dcéra Zuzana, otec Ondrej Zelenáka matka Anna Kunštárová, akov č. 169, krstní rodičia Ján Chrapan a Mária Tótová .

8. okt. 1853 krstený 10 okt. syn Pavol otec Pavol Moravský a matka Mária Žihlavová, akov180, krstní rodičia Juraj Bogár a Judita Ištvánová.

9. okt. 1853 krstené 11. Okt. dvojičky Alžbeta  a Eva otec Ondrej Ihnátik a matka Zuzanan Debnárová, akov č. 19, krstní rodičia Michal Mateja Mária Hnilicová.

9. okt. krstený 11. Syn Ján otec  Ján Divičan a matka Mária Šprochová, akov č. 98, krstní rodičia Juraj Kasár a Mária Mlináriková

11. okt. 1853 krstená 14. Okt dcéra Anna otec Ján Bačík a matka Žofia Bogárová,akov č. 41 , krstní rodičia Ján Ribársky a Eva Kováčová

13. okt. krstená 16 okt. dcéra Zuzana otec Ján Sveges a matka Zuzana Kojnoky, akov č. 55 , krstní rodičia Michal Urban  a Zuzana Zelenáková.

31.pkt. 1853 krstená 2. Nov. Dcéra Zuzana otec Juraj Makay  matka Alžbeta Krokavec, akov č. 131, krstní rodičia Juraj Hovorka a Anna Ostrolucká.

3. nov 1853 kstená 4. Nov dcéra Anna, otec Ján Tót a matka Žofia Kováčová akov č. 187, krstní rodičia Pavol Rimovský a Žofia Kozáková.

18. nov. 1853 krstená 18. Nov dcéra Zuzana otec Michal Zahorec a matka Judita Laurová, akov č. 150, krstní rodičia Ján Makay a Anna Jambrichová

11.dec. 1853 krstená 13. Dec. dcéra Anna otec Matej Benčík a matka Mária Zelenáková, akov č. 30, krstní rodičia Michal Kiseľ a Zuzana Turčanová.

18.dec. 1853 krstená 21 dec. dcéra Alžbeta otec Ján Lanča a matka Anna Krajčovičová, akov č. 58, krstní rodičia Michal Fero a Zuzana Rimvská.

21.dec.1853 krstený 23. Dec. syn Adam otec Martin Ostrolucká a matka Eva Krnáčová , akov č. 195, krstní rodičia Ján Čjernik a Judita Hovorková.

15. jan. 1854 krstený 17. Jan syn Pavol otec Ján Óráš a matka Mária  Chrapanová, akov č. 27, krstní rodičia Ján Srnka a Žofia Kiša.

16. jan. 1854 krsteý 18. Jan. syn Pavol otec Michal Kráľ a Anna Hantošová, akov č. 114, krstní rodičia Štefan Molnár a Zuzana Pavlíková .

17. jan. 1854 krstená 19 jan. dcéra Mária otec Pavol Lóci  a matka Helena Kotlárová akov bez čísla, krstní rodičia Michal Šováň a Judita Franková.

2.feb. 1854 krstený 5. Feb. syn Pavol otec Gregor Moravský matka Alžbeta Tótová akov č. 37 krstní rodičia Martin Cavlinga a Zuzana Denčiaková.

6.feb. 1854 krstená 9. Feb. dcéra Mária otec Pavol Bartoš a matka zuanna Mullerová akov č. 132, krstní rodičia Ján Botoš a Anna Mihalko.

15. feb. 1854 krstná 17. Feb. dcéra Zuzana otec Ján Kiseľ a matka Zuzana Šuvegeš, akov č. 230 krstní rodičia Martin Čirjak a Judita Čirjaková.

16. feb 1854 krstený 18. Feb. syn Ján otec Ján Jágri a matka Judita Sucháňová akov č. 28 krstní rodičia Pavol Kutej a Judita Blaogová.

25. feb. 1854 krstené dvojičky27. Feb. Mária a Eva otec Ondrej Fiam a matka Mária Marková, akov č. 152, krstní rodičia Ondrej Huhuk a Helena Blahová.

10.marc.1854 krstený 11. Mar. syn Juraj, otec Pavol Belica matka Anna Šesśtáková, akov č. 94, krstní rodičia Ján Skalnický a Zuzana Jambrichová.

17. mar. 1854 krstená 19 mar. dcéra Anna otec Matej Bogár a matka Anna Bogárová, akov č. 170, krstní rodičia Andrej Poničan  a Mária  Lachatová.

22. mar. 1854 krstená 23. Mar. dcéra Zuzana, otec Pavol Kukučka a matka Mária Krasková akov č. 77  krstní rodičia Ján Lehotský a Mária Lehotská.

23.mar. 1854 krstená 26 .mar. dcéra Judita , otec Michal Husárik a matka Kristína Bistrická, akov č. 120 krstní rodičia Ján Hajtman a Zuzana Burjanová.

26. mar. 1854 krstená 28 mar. dcéra Zuzana, otec Pavol Surmák a matka Mária Hajtmanová.akov č. 162 , krstní rodičia Pavol Kerďo a Judita Hroncová.

11. apr. 1854 krsteý 14. Apr. syn Štefan otec Štefan Moldovan a matka Eva Tomašovská akov. Č. 49 krstní rodičia Ján Pakši a Zuzana Kerestešová.

21. apr.1854 kstený 22. Apr syn Pavol otec Pavol Kováč a matka Dorota Čajo, akov č. 846 –toto jechy ba lebo toľko akovov nebolo možno , že toje akov č. 46 krstní rodiia Juraj Krasko a Zuzana Ištvánová.

22. apr. krstený 23. Apr. syn Juraj otec Pavol Iršan a matka Judita Plešková akov č. 226 krstní rodičiaa Ondrej Moťovský a Anna Fábriová.

24. apr. 1854 krstená 25. Apr. dcéra Mária otec Michal Hajnal a matka Mária Kupecová kaov č. 99, krstní rodičia Pavol Karkuš a Helena Beňová.

23. apr. 1854 krstený 25. Aapr. Syn Juraj otec Michal Oravec a matka Zuzana Sántoová, akov č. 145, krstní rodičia Juraj Suchánsky a mária Obrtelová.

30 apr. 1854 krstená 2. mája dcéra Alžbeta  otec Michal Klement a matka Žofia Šárkáňová, akov č. 204, krstní rodičia Pavol Horvát a Alžbeta Kiša.

30. apr. 1854 krstený 2 mája syn Ján a otec Juraj Ostrolucký a matka Žofia Boborová akov č. 196, krstní rodičia Ján Karkuš a matka Zuzana Ročkárová.

9. mája 1854 krstená 12. Májadcéra Žofia  otec Juraj Kováč a matka Alžbeta Hovorková akov č. 90 krstní rodičia Ján Hovorka a Mária Eliášová.

20. mája 1854 krstený 21. Mája syn Michal, otec Michal Bukovický a matka Alžbeta Šováňová akov č. 195 , krstní rodičia Juraj takáč a anna Grexová.

2.jún. 1854 nekrstené bez mena mŕtvo narodené dieťa , otec Juraj Kršiak a matka Zuzana Ročkárová  pochované bez krstných rodičov 4. Júna  akov č. 15.

9. júla 1854 krstená 11. Júla dcéra Mária , otec Ján Tósecký a matka Anna Antolíkováaov č. 182 krstní rodičia Michal Šestáka a Zuzana jeho manželka bez udania rodného priezviska.

15. júla 1854 krstený 17. Júla syn Ondrej otec Ján Cgrapan a matka Judita Pavlíková akov č. 53 krstní rodičia Ondrej Zelenák a Helena Matajsová.

25. júla 1854 krstený 27. Júla syn Šteafan otec Pavol Síleský a matka Anna Tótssecká, akov č. 121 krstní rodičia Juraj Dudáš a Zuzana Fulárová.

27. júla 1854 krstený 30 júla syn Pavol otec Pavol Kutej a Matka Anna Balážová akov č. 116 krstní rodičia Ján Jágri a Barbora Kišová.

1. aug. 1854 krstená 2. Aug. dcéra Anna otec Michal Divičan a matka Zuzana Skalnická akov číslo neudané, krstní rodičia Pavol Vaňo a Mária Orbanová.

30 júla 1854 krstená 2 aug. dcéra Zuzana otec Michal Ponický a matka Mária Vaňová akov č. 224 krstní rodiča Michal Oravec a Anna Paulová.

6. aug. 1854 krstený 8. Aug syn Michal otec Ján Hovorka  matka Helena Lukaiová kaov č. 34 krstní rodičia Juraj Klenovský a Zuzana Antalová.

10. aug. 1854 krstená 10. Aug. dcéra Anna  nemanželské dieťa  matka Anna Rosová akov č. 44 krstní rodičia Martin Bačík a Alžbeta Aradská.

9. aug. 1854 krstený 11. Aug syn Juraj otec Juraj Bdai a matka Katarína Koreňová akov č. 63 krstní rodičia Pavol Seleský aMária Tótová.

9. aug. 1854 krstená 13. Aug. dcéra Judita otec Ján Benčíka a matka Mária Divičanová akov č. 165 krstní rodičia Adam Tót a Helana Klauová.

9..aug. 1854 krstená 13 aug. dcéra Alžbeta otec – nezákonné dieťa otec neuvedený matka Mária Bartošová a akov č. 203 krstní rodičia Štefan Bogár a Eva Bartošová.

13. aug. 1854 krstená 15 aug. dcéra Helena Ondrej Kuhajda a matka Helena Mišečková akov č. 188 krstní rodičia Pavol Juhás a Helena Vaňová.

15. aug. 1854 krstný 16 aug. syn Matej otec Matej Mikuš a matka Eva Lukániová akov č. 74 krstní rodičia Michal Pipíš a Mária Orbanová.

17. aaug. 1854 krstená 19 .aug. dcéra Zuzana otec Ondrej Struhár a matka Eva Hlásniková akov bez číla, krstní rodičia Ján Čjernik a Eva Ihnátiková.

7. sept. 1854 krstený 8. Sept. syn Pavol otec Pavol Juhás a matka Anna Ostrolucká akov č. 167 krstní rodičia Ján Bogár a Zuzana Kmeťová.

9. sept. 1854 krstená 11. Sept. dcéra Zuzana otec Ján Kapka a matka Alžbeta Ihnátiková akov č. 31 krstní rodičia Juraj Hnilica a Mária Bogárová.

16. sept. krstená 17. Sept dcéra Mária otec Ondrej Farkaš a matka Mária suchánská akov č. 97 krstní rodičia Ján Legíndi a Zuzana Tótová.

22. sept. 1854 krstený 24. Sept. syn Michal otec Matej Klement a matka Katarína Domanovskáakov bez čísla krstní rodičia Michal Karkuš a Zuzana Trnková.

22. sept. 1854 krstená 24 sept. dcra Alžbeta otec Pavol Šováň a matka Mária Oravec akov č. 57 krstní rodičia Matej Pipíš a Anna Montágová.

26. sept. 1854 nekrstená mŕtvo narodené dieťa otec Ondrej  Pipíš a matka Judiata Ladníková , akov č. 228

29. sept.1854 krstený 1 okt. syn Juraj otec Ján Budinský a Mária Hajdúová, akov č. 176 krstní rodičia Juraj Mišečka a Helena Klementová.

29. sept. 1854 krstený 1 okt. syn Michal otec Matej Ďurčíka a matka Eva Koreňová akov č. 64 krstní rodičia Pavol Nireďházsky  a Žofia Boborová.

29. sept. 1854 krstená 1 okt. dcéra Zuzana otec Ondrej  Ančin a matkaHelena Puškelová akov č. 118 krstní rodičia Mihla Kulík a Zuzana Horvátová.

5. okt. 1854 krstná 7. Okt. dcéra Mária otec Michal Kriška a matka Anna Galová akov č. 100 (166) krstní rodičia Martin Skalnický a Zuzana Kováčová.

10 okt. 1854 krsteá 11. Okt dcéra Mária otec Ján Lehotský a Mária Cinkotská akov č. 44, krstní rodičia Pavol Kukučka a Mária Krasková.

15. okt. 1854 krstená 16. Okt. dcéra Alžbeta  otec Michal Séleský amatka Helena KOntrusová akov č. 117 krstní rodičia Ján Hanes a Anna Moldovánová.

.

Úmrtia v akovoch

1853

24. jan. Pavol 10 ročný   rod. Orban Ján a Mária Istvánova  akov č. 39

19. feb. manž. Zuzana Motyovská 29 roč. akov č. 152

25. febr .Michal  rod. Michal Bugyinecz a Zozana Gyebnárová    akov č. 44

1. mar. Martin Lányik 29 roč.  Manžel Mária Petroviczová akov  228

3. mar. Zuzana 3 roč. Zuzana rod. Pavol Čuvár Mária Petrinová  akov 166

11. mar. Alžbeta  3 dni rod.  Matej Andráš  a Mária Poničanová akov 89

13. mar. manž. Mária Považancová  manžela Michala Puškela akov č. 142

24.mar. Michal Kisel manžel Alžbety Kováčovej 47 roč. akov 25

22. máj Michal Antal 31 roč. manžel Zuzany Matúšovej akov 76

27. máj Matej a Ján dvojičky Matúša Lukaja a Alžbety Mesutovej akov 73

30 . máj Matej 1roč. rod. Andrej Herceg a Zuzana Benceová akov bez čísla

16. jún Zuzana 1 mes. rod. Pavol Sováň a Mária Kočišova akov 57

20. jún Hnitka Pavol 50 roč. manžel Márii Kolimárove akov bez čísla

3o. jún Ján 2 roč.  rod. Ján Kepka a Alžbeta Ihnátiková akov 19

15. júl Eva 2 a pol roč. rod. Ján Pavlik a Mária Múková akov 215

30. júl Adam pol roč. rod. Ján Kerečeni a Katriína Roskošová akov 56

15. august Alžbeta Denčjaková 40 roč. manželka Pavla Očovského akov 28

17. august Zuzana Krničovská 32 roč. manželka Michal Macka akov 128

17. august Pavol 1 dňoví rod. Pavol  Slopovsky a Zuzana Oravcvá akov 145

23 august Mária 1 a pol roč. rod. Michal Filo a Mária Hravková akov bez čísla

8. sept. Zuzana 10 roč. Ján Pavlík a Mária Múková akov 215

15. sept. Ján 12 týž. rod.Pavol Legínsky a Judita Surmáková akov 31

17. sept. Judita 2 roč. rod. Ján Chrapan a Judita Pavlíková ako bez čísla

19. sept. Pavol 2 roč. rod. Pavol Lopušny Mária Rimovská akov bez čísla

23. sept. Alžbeta  2 týžd. Od. Ondrej Ihnátil a ZuzanaDebnárová akov  19

24. sept. Gregor pol roč. rod. Pavol Kutej a Anna Balážová akov 116

25 okt. Pavol 1 roč. rod. Pavol Jambrich a Zuzana Lehocká akov 119

26. okt. Pavol 1 roč. rod. Štefan Pipíš a Mária Lociová akov 116

29. okt. Michal 1 deň, rod. Michal Hovorka a Zuzana Žihlavá akov 28

31, okt. Zuzana 3 roč. rod. Matej Ribársky a Mária Oravcová akov 46

2. nov. Ján 19 roč. rod.  Ján Hradsky a Judita Franková akov 71

6. nov. Eva 10 týž. rod. Ondrej Ihnátik a Zuzana Debnárová akov 19

16. nov. Cerovská Zuzana 34 roč. manželka Jána Hašíka akov 50

24. nov. Zuzana 1 týž. rod. Michal Zahorec a Judita Laurová akov 150

26. nov. Mária 4 roč. rod. Martin Ištván a Zuzana Sepešiová akov 200

12. dec. Mária 7 roč. rod. Ján Sϋveges a Mária Bartošová akov 110

19. dec. Pavol 1 roč. rod. František  Dudáš a Katarína Lančová akov 86

29. dec. Helena 2 roč. rod. Ján Sabo a Helena Orbanová akov 80

1854

7 jan. Anna Mazániková 42 roč.man. Juraja Gálisa akov 42

17. jan. Mária 7 roč. rod. Ján Kunstár a Anna Máziková akov 149

19. jan. Helena Jambrichová 58 roč. manž. Pavla Galovica akov 150

21. jan Pavol 2 roč. rod. Michal Ponický a Mária Vaňová akov 224

27 jan. Judita 2 roč. rod. Martin Franko a Mária Gremerčiková akov 88

11. feb. Michal 1 týž. rod. Michal Hrončok  a Anna Topoľská akov 140

19. febr. Helena 9 roč. rod. Michal Baláž a Katarína Závadová akov 141

18. feb. Zuzana Ostrolucká 67 roč. manž. Ondreja Galu akov 101

2. mar. Martin Oravec 53 roč. manžel Márii Nemcovej zemľanka bez čísla – pozor nie akov

3. mar. juraj Tósegi 78 roč. vdovec , manž neuvedená akov 96

21. mar. Eva Svoreňová 57 roč. manž. Jána Kuhajdu akov 88

22. mar. Michal 7 mes. rod. Juraj Cinkota a Zuzana Hrivnákova akov 49

1 apr. Ondrej Šulek 26 roč. slobodný akov 23

7. apr. Ján Vaľo 38 roč. manžel Anny Boldockej akov 48

25. apr. Pavol 5 dnoví rod. Pavol Kováč a Dorota Čajová akov 896 – neisté číslo

27. apr. Zuzana 16 roč. rod. Ondrej Holíka Zuzana Kočišová akov 102

29 .apr. Zuzana 8 týžd. Rod. Ján Hoďjan a Zuzana Sϋvegesová akov 107

30. máj Michal 1 a pol roč. rod. Ondrej Legínsky a Mária Čierniková akov 149

3. jún Helena Ferová  60 roč. vdova po Michalovi Luhániovi akov 74

11. jún Juraj Dafko 60 roč. manž. Márii Bubárikovej akov 38

24. jún Juraj Debnár 50 roč. vdovec manželka neuvedená  akov 209

1. júl  Judita 4 roč. rod. Martin Bogár  a Mária Čjerniková akov 195

10. júl Ondrej 2 roč. rod. Ondrej Vrabca Zuazan Čaprdová zemlianka 3

24. júl Juraj Mackové , slobodný 27 roč. akov 229

29. júl Benčíkova  Anna 60 roč., manž. Ondreja Trnku akov 36

5. aug. Judita Budaiová 35 roč., manž. Jána Šováňa akov 72

8. aug. Pavol  2 roč.  rod. Ondrej Farkaš a Mária Suchánská akov 97

9. aug. Pavol 1 a štvrt. Roč. rod. Juraj Mitlan a Mária Ribárská putrik – zemlanka 17

10. aug. Ján 1 a štvrt . rod. Juraj Galo a Zuzana Lukáčová  akov 102

12. aug. Ondrej 5 roč. rod. Ondrej Farkaš a Mária Suchánská akov 97

3. sept. Ján 3 roč. rod. Michal Král a Anna Hantošová a kov 114

3. sept. Helena  1 roč. rod. Matej Poljak a Mária Kukučková akov 75

4 sept. Ján 5 roč. rod. Ján Sokolai a Eva Ročkárová akov 110

6. sept. Ján 2 roč. rod. Ján Hasík a Anna Tosecká akov bez čisla

11. sept. Helena 1 roč. rod. Juraj Moravsky a Helena Tosegiová ako bez čisla

16. sept. Zuzana 5 týž. rod. Matej Makaia Zuzana Bogárová putri – zemlanka 4

17. sept. Ján 13 roč. rod. Martin Oravec a Anna Namcová putri – zekmlanka bez čisla

19. sept. Žofia 2 roč. rod. Martin Ištván a Zuzana Bartová akov 200

20. sept. Mária 4 roč. rod. Pavol Moravsky a Mária Žihlavová akov 180

28. sept. Zuzana 7 týž. rod. Ondrej  Struhár a Eva Hlásniková  akov bez čísla

30 .sept. Ján 3 roč. rod. Ján Denčák a Mária Krajčovičová akov bez čísla

3. okt. Juraj 5 roč. rod. Ján Sϋveges a Judita Kurtová akov bez čísla

15. okt. Martin Štefánik 48 roč. manžel Kataríny Hruškovej akov 220

15. okt. Helena Kontrusová 37 roč. manželka Michal Séleského  akov 117

20 okt. Zuzana 3 týž. rod. Ondrej Ančin  Helena  Puškelová akov 190

11. nov. Ondrej 1 roč. rod. Ondrej Oravec a Mária Kotlárová a kov 78

12. nov. Mária 2 roč. rod. Ján Furda  a Anna Pališová a kov 23

16 . nov. Eva 4 roč. rod. Ján Lovaš a Mária Čoválová akov 13

16. nov. Helen Boldišová 33 roč. manželka Michaal Kováča akov 171

18. nov. Michal Kováč 30 roč., žobrák zo Sarvaša  akov 121

25. nov. Juraj 2 roč. rod. Matej Ďurčík a Eva Koreňová akov 79

3. dec. Jozef 4 mes. rod. Jozef Lipták a Mária Boborová a kov  bez čísla

10. dec. Pavol 1 roč. Pavol Moravsky a Mária Žihlavová akov 180

24 dec. Katarína 22 roč. rod. Ján Legíndi a Eva akov 187

26. dec. Pavol 1 roč. rod. Ján Matúš a Alžbeta Pipíšová akov 118

1855

2. jan. Zuzana Hajtmanová 58 roč. manželka Martina Čaprdu akov 11

6. jan. Jána Lehocky 43 roč. manžel Márie CInkotovejakov 44

7. jan. Ján 2 roč. rod. Michal Kuhajda a Eva Homokiová a kov 24

14. jan. Juraj 7 mes rod. Michal Oravec a Zuzana Sántaiová akov bez čísla

14. jan. Michal 1 týžd.  Rod. Michal Zahorec a Mária Kováčová akov 150

14. jan Michal 11 týžd. Rod. Michal Buďan a Zuzana Ihnátiková akov 48

20. jan. Maria Poničanová 59 roč. manželka Michal Liptáka akov 186

26. jan. Mária 2 roč. rod. Ján Pipíš a Zuzana Bjeliková  putrik- zemlanka 14

5. feb. Matej 9 dňov. Rod. Matej Lukáš a Alžbeta Mesutová akov 73

7. feb. Anna 2 apol roč. rod. Pavol Čúvár a Mária Petrinová akov 186

13. feb. Mária Domanovská 63 roč. manželka Ondreja Oláha akov 17

14. feb. Anna Ďurkovičová 37 roč. manželka Pavla Očovského akov 28

15. feb. Alžbeta 2 roč. rod. Ján  Kováč a Anna Zvarová akov 53

17. feb. Eva 5 dňov. Rod. Pavol Trnka a Zuzana Sokolaiová akov 85

19. feb. Michal 2 roč. rod. Martin Slanický a Žofia Ostrolúcka akov 104

26. feb. Michal Baláž 59 roč. manžel Katrína Závadovej akov 141

6 mar. Juraj Roskoš 59 roč. akov bez čísla

15. mar. Anna Račková 53 roč. vdova po Ondrejovi Sabovi akov 216

16. mar. Dorota Hudecová 33 roč. manželka Juraja Paulíka akov 230

16. mar. Zuzana 1 roč. rod. Pavol Kukučka a Mária Krasková akov 77

19. apr. Mária 1 roč. rod. Pavol Lóci a Helana Kotlárová akov bez čísla

20. apr.. Zuzana 2. Roč. rod. Ondrej Divičan a Mária Budinská akov 96

22. apr.. Anna 1 roč. rod. Matekj  Benčík a Mária ….. akov 30

25. apr. Mária pol roč. rod. Ondrej Divičan a Zuzana Badinská akov 98

26. apr.. Matej 7 týž. rod. Matej MIkuš a Eva Lániová akov 78

9. máj Ondrej Krška 63 roč. manžel Judity Vargovej   akov bez čísla

14. máj Pavol Lóci 72 roč. vdovec  akov bez čísla

27. máj Michal 2 roč. rod. Juraj  Žolik a Eva Šoltisová akov bez čísla

13. jún Pavol 1 roč. rod. Pavol Budai a Alžbeta ipíšová akov 136

15. jún Mária 6 týž. rod.   Martin Ištvána …. Zuzana akov 100

26. jún Michal 3 roč. rod. Ján Šováň a Judita Budaiová a kov bez čísla

6. júl Michal Ihnátik 67 roč. manžel  Heleny …. akov 48

21. júl Ondrej 7 týž. rod. MichaL Kováč A Helena Bódišová akov 171

2. aug. Mária 4 roč. rod. Pavol Drahota a Katarína Tušjaková akov 201

3. aug. Anna  3 týž. rod. Ján Batis  a Zuzana Hladiverová akov 65

4. aug. Juraj 4 roč. rod. Ján Pipíš a Zuzana Juhásová  putri – zemľanka  14

18. aug. Pavol 1 roč. rod. Michal Král a Anna Hantošova  akov 115

19. aug. Ján Husárik 44 roč. manžel Evi Horvátovej akov 214

2. sept. Zuzana Sepešiová 32 roč. manželka  Martina Ištvána akov 200

5. sep. Ján Tatári 44 roč. manžel Marie Lehockej akov bez čísla  

5. sep. Pavol 4 roč. rod. Pavol Kukučka a Mária Krasková a kov 77

13. sep. Ján Turčáni 35 roč. manžel Zuzana Lociovej akov 45

13. sep. Juraj 5 roč. rod. Michal Veresky a Judita Santóová a akov bez čísla

15. sep. Michal 4 roč. rod. Ján Lehocky a Mária Cinkocká akov 44

15. sep. Ján Baláž 34 roč. manžel Zuzany Ferovej akov 75

15. sep. Ján Kisa 59 roč. manžel Márie Haluškovej akov bez čísla

16 sep. Pavol polroč. Rod. Michal Bosák a Mária Ivaničová  akov bez čísla

19. sep. Zuzana 1 roč. rod. Juraj Bačík a Zuzana Kisová  akov 51

20. sep. Judita 1 roč. rod. Ján Vaľo a Helena Jančíková a kov bez čísla

21 .sep Juraj 1 roč. rod. Matej Ďurčík  aEva Koreňová akov bez čísla

21. sep. Katarína Domanovská 26 roč. manželka Mateja Klementa akov bez čísla

22. sep. Adam pol roč. rod. Adam  Lóci a Eva …. akov bez čísla

4. okt. Anna 3 týž. rod. Bartoš …. …… akov 132

16.okt. Anna 2 roč. rod. Ján Tót a Žofia Kováčová a kov 187

16. okt. Michal 3 týž. rod. Martin Kuba a Anastázia nádenníci z Moravy akov 178

19. okt. Zuzana Liptáková 60 roč. manželka Michala Lásika akov24

25. okt. Anna Kováčová 54 roč. manželka Martina Kíveského akov 112

31. okt. Ondrej Selecký   58 roč. manžel Žófiie Molnárovej a akov 137

3. nov. Zuzana 4 mes. rod. Martin Lovaš a Mária Hajková akov 156

18. nov. Alžbeta 1 roč. rod. ján Dafko a Mária Bačíková akov 38

20. nov. Ján 7roč. rod. Juraj Makai a Alžbeta Kavecová akov  131

26. nov. Juraj Rimovsky  60 roč. manžel Anny Boldockej akov bez čísla

26. nov. Alžbeta Masutová 33 roč. manželka Mateja Lukša akov bez čísla

9. dec. Pavol 1 týž. rod. Ján Hajtman a Zuzana Burjanová akov 2

11. dec. Alžbeta Aradská 28 roč. manželka Juraja Lehockého akov 185

1856

20. jan. Anna 2 roč. rod. Bačík Ján a Žofia Mihálová akov 41

24. jan. Juraj 7 týž. rod. Juraj Rimovsky a Mária Legíndiová akov 219

30. jan. Ján Bobor 54 roč. manžel Zuzany Boborovej akov 6

7. jan. Pavol  7 roč. rod. Pavol Očovsky a Alžbeta Denčjaková akov 28

29. feb. Michal Sokol 25 roč. manžel Evi Garajovej akov 175

2. mar. Michal 4 roč. rod. Pavol Belica a Anna Šestákova akov bez čísla

5. mar. Anna Lošjaková 49 roč. manželka Michal Jelníka akov 70

23. mar. Zuzana Ihnátikova 29. roč. manželka Michal Budinca akov 60

12 apr. Adam 2 roč. rod. Juraj Spišjak a Mária Bobrová akov 255

12. apr. Dorota Pokoradská 55 roč. manželka Ondreja Mišečku akov 600 chybný zápis

14. apr. Juraj Sélesky 28 ročný akov 20 vojak

18. apr. Mária Mésarošová 36 roč. manželka Pavla Karkuša  akov 130

26. apr. Zuzana 4 roč. rod. Juraj Skalnicky a Zuzana Ištóková  akov 7

27. apr. Juraj 1 týž. rod. Ondrej  ….  Zuzana Bálintová akov 218

30. apr. Ondrej Filo 45 roč. manželka Zuzana Maťášová akov 1

28. máj Zuzana 1 dňová rod. Ján Rimovsky a Zuazana Somodiová akov 60

3. jún Michal 2 roč. dor. Ján Lánik a Mária Dusková akov 213

22. jún Juraj 11 roč. rod. Juraj … Anna Barnová akov 2

28 jún Ján Bačík 72 roč. vdovec akov 72

22. júl Michal 15 roč. rod. Martin Kršjak a  Mária Zahorcová akov 117

17 .aug. Michal 3 roč. rod. Michal Kováč a Alžbeta Surmáková akov 178

1 sep. Eva Vajdová 62 roč. manželka Michal Malchovského akov bez čísla

6. sep. Martin Kršjak 46 roč. manžel Márie Zahorcovej akov 117

14. sep. Alžbeta 6 mes. rod. Ľudovít Samuel a Alžbeta Kočišová akov bez čísla

21 sep. Zuzana 2 mes. rod. Michal Barna a Zuzana  Masljačiková akov bez čísla

2. okt. Judita Trnková 24 roč. manželka  Tomáša Trnku akov bez čísla

4. okt. Ján 2 roč. rod. Martin Zahorec a Zuzana Farkašová akov 74

12 okt. Ján Suveges 31 roč. manžel  Zuzna Kojnoková  akov 31

12. okt. Eva Juhásová 39 roč. manželka Pavla Vargu a kov bez čísla

17. okt. Ondrej 2 roč. rod. Ondrej Vrabec a Čaprda Zuzana zemľanka – putrik 2

8. nov. Michal 7 mes. rod. Matej Poljak a Mária Kukučková akov bez čísla

12. nov. Pacol Lóci 42 roč. manžel Heleny Kotlárovej akov bez čísla

14. nov. Alžbeta Kolemárová 63 roč. manželka Juraja Žihlavu akov 180 /por. asistentka = baba)

20. nov. Alžbeta Krajčovičová 68 roč. manželka Pavla Juhása akov 14

26. nov. Michal 2 roč. rod. Michal Varga a Helena Sabová akov bez čísla

6 dec. Zuzana 4 roč. rod. Juraj Kmeť a Zuzana Kíveská akov 220

9. dec. Zuzana Boborová vdova po Jánovi Bogárovi zemľanka – putrik 6

10. dec. Mária 2 roč. rod. Michal Kriška a Anna Galová akov 100

11. dec. Alžbeta Kováčová vdova po Matejovi Hajduovi akov bez čísla

12.dec. Matej Čirjak 51 roč. manžel Helena Matajsová akov 211

20. dec. Zuzana 2 týž. rod. Pavol Duska a Zuzana Kutejová akov 183

22. dec. Michal 1 roč. rod. Ondrej Tósecky a Alžbeta Tušková akov 129

1857

3. jan. Katarína Orságová 64 roč. manželka Jána Ištvána  akov bez čísla

5. jan. Judita 19 roč. rod. Ondrej Krška a Judita Vargová akov bez čísla

16. jan. Alžbeta 2.5 mes. rd. Michal Husár a Kristína  … akov 110

19. jan. Žofia Vašašová 41 roč. manželka Pavla Antala akov 78

 6. feb. Martin Garaj 32 roč. manželka Anna Skalnická akov 160

14. feb. Michal 3 roč. rod. Michal Bukovický a Alžbeta Širiňová a akov bez čísla

18. feb. Michal Lóci 55 roč. manželka Mária Poljaková  nový akov

15. mar. Mária 5 roč. rod. Adam  Sála a Mária Mogaiová  akov nez čísla

26. mar. Zuzana 3 týž. rod. Ján Antal a Zuzana Budinecová akov  bez udania čísla

18. máj Pavol Rapčan 20 roč. rod. Pavol rapčana Zuzana Velkovičová akov bez označenia

29. máj Judita 2 roč. rod. Adam Krajčovič a Judita Petrovičová zemľanka – putrik 8

4. júl Martin 1 roč. rod. Martin Hajduk a Mária Rimovská akov 158

7. aug. Pavol 3 roč. rod. Juraj Klement a Mária Budínska akov 501- chybný zápis

1857

28.sep. Juliana 1 roč. rod. Daniel Tomka a Juliana Kováčová akov bez čísla

30.sep. Michal Husárik 69 roč. vdovec po Dorote Kišovej akov 214

30. sep. Ján 2 roč. rod. Ján Husárik a Eva Horvátová akov 214

22 dec. Zuzana 1 roč. rod. Ondrej Klement a Mária Kutejová akov 644 chybný zápis

1858

13. jan. Michal Drjeň 58 roč. manžel Zuzany Hroncovej starý akov 742 chybný zápis

26. feb. Juraj 1 roč. rod. Juraj Baláž a Anna Urbanová  akov 125

21. apr. Martin polroč. Rod. Juraj Klement a Anna Sántoóvá akov 172

4. sept. Mária Benková manželka Mateja Gemeriho  akov bez čísla

 V nasledujúcich rokoch sa už v matrike neobjavujú zápisy o úmrtí v akovoch.  

Sobáše v akovoch:

     Od roku 1853 sa začínajú písať aj sobáše mladých z akovov.

Rok 1853

25. jan. Pavol Rozkoš akov č. 15 a Žofia Kiselová akov č. 153

10. apr. Ondrej Fiam akovč. 162 a Mária Marková akovč. 5

2. aug. Michal Puškel  akov č. 54 a Mária Jančíková akov č. 194

24. júl Juraj Pavlík akov č. 231 a Dorota Hudecová akov č. 219

30. dec. Ján Trebe…. akov č. 4 a Zuzana Tosecká akovč. 161

Rok 1854

17. júl Michal Kováč akov č. 171 a Mária Šoltísová   …..

13. nov. Ján Ihnátik putri č. 8 a Zuzana Židová   …..

20. nov. Matej Oravec akov č. 145 a Judita Ištvánová …..

29. nov. Juraj Duska akov č. 103 a Anna Vargová …..

Rok 1856

8. jan. Pavol Očovski akov č. 28 a Helena Ďuríková  akov č. 22

22. apr. Ondrej Trnka akov č. 36 a Katarína Múková   Lest z Oravy

2. sep. Michal Jeleník akov č. 21 a Judita Ihnátiková   ….

27. okt.Pavol Karkuš akov č. 130 a Alžbeta Antalová  628

13. nov. Juraj Baláž akov č. 130 a Mária Urbanvá 601

Rok 1857

12. Máj Pavol Antal akov č. 78 a Helena Kotlárová akov bez čísla

      Sobáše z akovov boli zriedkavé. Sociálna diferencia sa tu výrazne prejavila.  Ak niekto uzatváral manželstvo tak len na svojom sociálnom statuse. Tu naozaj ľudové  porekadlá majú svoje miesto: Rovný rovného si hľadá. Vrana k varne sadá.

      Je viac ako pravdepodobné, že v akovoch sa usalašili len rodiny, ktoré už v manželskom zväzku prichádzali na Komlóš. Takýmto rodinám sa v akovoch deti rodili aj umierali. Dôkazom toho je  menoslov narodených a umretých detí resp. dospelých, ktorí v týchto podmienkach naozaj pre nevyhovujúce, neľudské  podmienky museli žiť.

Všimnime si že komlóšske slovenské meno je Pavol a nikde nie “Pavel”.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.