85 rokov Ing. Michala HRONCA

Dňa 11.júna 2020 sa dožíva krásneho veku 85 rokov náš krajan, podpredseda Spolku Slovákov z Maďarska, dlhoročný propagátor myšlienok Slovákov z Dolnej zemi, autor mnohých článkov a esejí o živote Komlóšanov a dolnozemcov
Ing. Michal HRONEC.

„Dolná zem a jej slovenská história si zasluhuje našu pozornosť aj z hľadiska širších súvislostí. Dolnozemský Slováci boli vo svojom prostredí priekopníkmi civilizácie a pokroku.“

                                                                                                                    Michal Hronec

Uznávame ho za jeho činnosť v našom Spolku Slovákov z Maďarska na ktorej sa podieľa od založenia spolku. O jeho osobný, pracovný, občiansky život sa však zaujímame pomerne málo, preto dovoľte aspoň úryvkovite, vybrať zopár viet  z jeho spomienok o ocenení, ktoré vyjadrujú aj jeho vzťah k spoločnosti:

„Pri hodnotení života na tejto zemi sa pozerám aj na svoje spoločenské a politické konanie a z neho vyplývajúce ocenenia, ktorými som bol poctený. Do Československej vedecko-technickej spoločnosti som vstúpil v roku 1961. V rokoch 1967-68 prenikala do socialistického zoskupenia štátov myšlienka socializmu s ľudskou tvárou. Súčasne s tým sa dosť výrazne začala udomácňovať aj myšlienka možnosti súkromného podnikania, vytvárali sa určité odborné zväzy medzi iným aj Slovenský Zväz stavebných inžinierov. Stal som sa jeho členom v roku 1969.

Zo spoločenských a pracovných ocenení spomeniem tieto:
-Pamätnú medailu v roku 1969 za výstavbu 96 bytových jednotiek v Prievoze – bolo to za prvý pokus zavádzania súkromnopodnikateľskej činnosti.
– Podnikový odznak Najlepší pracovník podniku v roku 1970.
-Čestné uznanie a odznak Vzorný pracovník pozemného staviteľstva z roku 1977,
-Zaslúžilý pracovník podniku z roku 1985,
-Čestný odznak Zaslúžilý pracovník koncernu z roku 1985,
-Diplom a Čestné uznanie za svedomitú prácu v podniku z roku 1985.
-Diplom za 35. Ročnú prácu v podniku v roku 1990.
-Za mimoriadne pracovné výsledky najmä po dokončení výstavby Domu odborov mi prezident republiky udelil štátne vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu. Bolo to 12. 7. 1981.
-V auguste 1982 mi minister Výstavby a techniky udelil Cenu za výstavbu a za tvorivé úsilie pri realizácii stavby Domu odborov v Bratislave a za jej dokončenie a do trvalého užívania odovzdanej v roku 1981″.

Životná filozofia jubilanta a pár viet na záver:  
“Veril som a verím aj dnes, že musí raz prísť na tento svet spoločenský poriadok, ktorý neumožní podrobovať si človeka človekom. Naša zem ešte má toľko zdrojov, že nemusia po jej povrchu behať žobráci, bezdomovci a chudobní ľudia, ľudia druhotriedny na jednej strane a na druhej malý počet klamárov, podvodníkov, zlodejov a nenásytníkov. Verím, že príde svet, kde sa naozaj budú všeobecne dodržovať základné ľudské práva na život.
V mojich pamätiach som si stanovil dva ciele. Po prvé, ukázať, že aj z chudobných podmienok sa možno prepracovať k vyššiemu vzdelaniu a zapísať sa do dejín malých i veľkých obcí, do dejín národa ba i histórie svetového vývoja ľudského pokolenia.
Po druhé, ukázať, že aj keď človek žil v určitých spoločensko-ekonomických vzťahoch nemusel byť ich otrokom a že svojou prácou nevykonával nič proti ľudskosti a zásadám morálky. Osobne som presvedčený, že do kategórie takýchto ľudí patrím. Po šteblíkoch profesionálneho rastu som postupoval vždy čestne, nepoužíval som protekcionalizmus, alebo zákernosť, ba ani svoju politickú príslušnosť. To, čo mi pomáhalo kráčať vyššie, bola svedomitá a statočná práca, ku ktorej ma viedli moji rodičia”.

Viac z jeho práce najdete tu:
https://slovaci-z-madarska.spolok.eu/wp-content/uploads/2017/06/Od-kamennej-tabu%C4%BEky-1.6.pdf

18 odpovedí na „85 rokov Ing. Michala HRONCA“

 1. Kolega Michal, blahoželám Ti k životnému jubileu a prajem aby si bol ešte dlho taký aktívny a činorodý ako doteraz. Veď čože je to osemdesiaťpäťka? Aj báťa Ondriš sa dožili a ešte vládali, ojoj..
  Drž sa bračok.
  Paľo Bada
  Pridávam z tvorby Michala, v jeho básňach/veršovačkách je veľa nostalgie, ale aj povzbudzovania, výziev na ochranu zanikajúceho slovenského jazyka na Dolnej zemi:
  Zbierky básní-TICHO: https://slovaci-z-madarska.spolok.eu/2016/11/13/ticho/

  1. Milí priateľ, Paľko – prekvapil a potešil si ma. Nečakal som až takúto “svätožiaru”. Nuž ale ak si myslíš , že som si to zaslúžil s pokorou to prijímam a – ĎAKUJEM.
   Mišo

 2. Pán Hronec, prijmite, prosím, srdečnú gratuláciu k tak úžasnému životnému jubileu. Taktiež sa plne stotožňujem s vašou životnou filozofiou, aj keď musím uznať, že sa v dnešnej modernej dobe môže javiť pre mnohých ľudí nepochopiteľnou. Verím však, že je to iba prechodný stav a že sa tých fanúšikov toho “vášho” životného postoja objaví v budúcnosti oveľa viac.

  S pozdravom a prianím pevného zdravia, šťastia a spokojnosti

  Jaro Gofjár (z komlóšskeho rodu)

  1. Jaroslav videl som Tvoju reláciu s nejakým moderátorom v telke. Bol som milo prekvapený , keď sa ozval hlas Slováka z Prahy. Aj ja som bol 9. mesiacov v Prahe vojakom v roku 1957. Poznal som Jána Gofjara, ktorý býval v obci Kajal. Ja som býval v Kjali iba 4 roky potom som sa túlal po svete. Chodil som takpovediac domov iba na návštevu a na zabíjačky.
   Za gratuláciu veľmi pekne ďakujem.
   MH

 3. Ku krasnemu životnému jubileu blahoželáme,prajeme veľa zdravia a vela tvorivej sili banhegyesanky z Nededu

 4. Miško náš drahý,vzácny priateľ.Prijmi prosím úprimné blahoželanie k Tvojmu významnému životnému jubileu. Ďakujem Ti za osobný vklad pri spolupatričnosti a oddanosti pri vzniku nášho spolku,ale aj pri napĺňaní našej ídey počas jeho viac ako dvadsaťročného života.Tvoj životný postoj je motivujúci a napĺňa ma nádejou v spravodlivý a čestný život.V mene našej členskej základne ,ale aj osobne želám dobré zdravíčko,energiu a milé chvíle prežité s manželkou Marienkou a celou rodinkou.

  Anka Piláriková

  1. Milá Anička veľmi pekne ďakujem za gratuláciu. Chcel by som ešte pár hodín, možno dní, alebo aj rôčkov pobudnúť medzi vami. Mišo

 5. Milý Miško z celého srdca Ti blahoželám k dožitiu krásneho veku 85 rokov v plnom pracovnom nasadení o živote dolnozemských Slovákov v Maďarsku a po návrate do vlasti našich predkov – pôvodne Horné Uhorsko – potom ČSR a teraz v Slovenskej republike .
  Tvoj život je vzácnym dôkazom toho akým prínosom bola Tvoja práca v a dielo čo si dokázal v Bratislave. To je taká ukážka prínosu “navrátilcov” pre ČSR a Slovenskú republiku. Želám Tebe a celej Tvojej rodine vééľa zdravíčka do ďalších dní.
  S pozdravom a úctou Tvoj mladší komlóšsky vrstovník Ing.Pavel Lehotský predseda MO MS Galanta “

  1. Paľko z úprimného srdca Ti ďakujem za milá slová a gratuláciu k môjmu dňu” roždenia.” MIšo

 6. Milý náš oslávenec Miško Hronec, dovoľte aj nám pridať sa ku gratulantom. Z hĺbky srdca vám ku krásnemu životnému jubileu prajeme hlavne dobré zdravie, Božie požehnanie a veľa dobra vôkol vás. Ďakujeme, že nám osud doprial stretnúť takého vzácneho človeka a národovca s veľkým srdcom. Nech vám Pán Boh pomáha, aby sme sa ešte dlho stretávali a šírili ten vzácny odkaz našich predkov. Marka Feješová + Betka Sedliačiková + Betka Holbiková

  1. Djovčence moje milé už nemám slov , ktorými by som sa vám i ďalším gratulantom úprimne poďakoval. MIšo

 7. Milý a vzácny Michal,
  vysoko si ctiac Tvoj nádherný životný príbeh komlóšskeho rodáka, ktorý každým cólom – vždy a všade, nezabúda na svoj hrdý pôvod, úprimnú zanovitosť, keď ide „o vec“ Slovákov z našej Dolnej zeme v Maďarsku, pritom všetkom vždy v pokore i pyšnosti obhajujúci odveký fortieľ a pracovitosť dolnozemcov, Ti z celého srdca prajem predovšetkým zdravie a rodinnú pohodu, ešte veľa krásnych okamihov v spoločnosti priateľov, ako aj iskru v očiach a sviežosť mysle, vďaka ktorej približuješ svojou tvorivou autorskou spisbou a spomienkami všetko pozitívne, čo Ťa postretlo na životnej púti od Slovenského Komlóša po Bratislavu.
  S úctou a s vďakou za doterajšiu vzájomnú priazeň
  Ľudo Pomichal
  publicista, potomok dolnozemských Slovákov z Pitvaroša

  1. Milí priateľ mrzí ma , že sa z času na čas nemôžeme stretnúť pi poháriku červeného vínka, v ktorom je skrytá životodarná sila pravda. Ďakujem za vrelé slová Mišo

 8. Štefan Červenák -SSB

  Milý Miško!
  Z celého srdca Ti blahoželám k dožitiu krásneho a požehnaného veku 85 rokov. Prajem Ti hlavne veľa dobrého zdravia, šťastia , rodinnej pohody a Božieho požehnania. Dúfam, že sa ešte dlho budeme spolu stretávať vašich a našich podujatiach a stretnutiach.
  S pozdravom a úctou Števo Červenák – čestný predseda SSB

  1. Drahý priateľ, bolo mi cťou popri Tebe pracovať ku prospechu našich spoločenstiev. Ďakujem Ti z úprimného srdca.
   Mišo

 9. Ahoj Miško, brat môj,
  dovoľ aby som Ti i ja poprial touto cestou všetko najlepšie k narodeninám. Mnoho šťastia a krásnych chvíľ v rodinnom kruhu i v kruhu Tvojich priateľov. Som veľmi rád, že máš toľkých priateľov, kamarátov, ktorí Ti posielajú svoje pozdravy. Zaslúžiš si ich úctu a náklonnosť. Prajem Ti aby to tak zostalo ešte mnoho ďalších rokov.
  Tvoj brat Milan

  1. Milan, bračok môj ďakujem a stále spomínam na čokoládku” Rumbu” , či aký obchodný názov mala. Som smutný , že z nášho súrodeneckého strapca nás ostalo tak málo. Chcel by som ešte dopísať ságu rodu, po našej matke, Rafajovcov. Dúfam, že sa mi to podarí. Ved aj naša “mamovka”, statočná to žena, si to zaslúžia.
   Veľmi sa pousilujem aby sa mi tento sen a túžbu podarilo splniť.

   Brat Mišo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.