Monitor:Kam kráča Matica?

Potrebujeme lepší model upevňovania vlastenectva ako je Matica

 

 

KOMENTÁR – Odmalička som mal veľmi blízky vzťah k Slovensku. Vštepovaný starými rodičmi i učiteľmi, obnovujúci sa poznaním a chápaním jeho krajiny i kultúry. Rovnako som viedol k láske k Slovensku aj svoje deti. Ohmatali si ho. Nevtĺkal som im do hláv nacionalistické frázy, ukázal som im Slovensko, aké mám rád, umožnil som im žasnúť, v čom je naša vlasť výnimočná, nádherná a nasledovaniahodná.

Odmalička som mal veľmi blízky vzťah k Slovensku. Vštepovaný starými rodičmi i učiteľmi. Keď sa v lete 1990 obnovila činnosť Matice slovenskej, veľa to pre mňa znamenalo. Myslel som si, že teraz, v slobode a rozlete, budeme nadväzovať na Moyzesa, Hviezdoslava, Krčméryho i Novomeského, že kultúra sa opäť presunie do centra slovenského života a že nadväzujúc na prerušené šesťdesiate roky nás čaká rozmach ducha a intelektu (odpusťte mi ten naivný prístup, mal som vtedy len 19 rokov). A tak som spolu s humoristom Vladimírom Nosáľom, významný evanjelickým teológom profesorom Karolom Gábrišom a karikaturistom Oliverom Solgom založil Miestny odbor Matice slovenskej v Pezinku.

Ako prvý z neho po niekoľkých týždňoch nahnevane vystúpil Oliver Solga. Povedal nám, že nemôže byť v organizácii, ktorá sa namiesto pozdvihnutia slovenskej kultúry venuje štvaniu proti Čechom, Maďarom a Židom. Vtedy som tento jeho krok považoval vo svojom mladíckom zápale za unáhlený, dnes viem, že bol prezieravý.

Spolitizovaná Matica slovenská

Prvú vážnu ranu môjmu matičnému presvedčeniu však zasadil až básnik Milan Rúfus. Koncom októbra 1990 napísal veľmi kultivovaný otvorený list, v ktorom sa vzdal členstva vo Výbore Matice slovenskej. Ten list visel dosť dlho na nástenkách univerzitných chodieb, no medzičasom sa na neho úplne zabudlo, preto nezaškodí zacitovať z neho to podstatné:

„Celý život som si dával pozor, aby som nevstúpil do politického hnutia či organizácie. Nie preto, že by som politiku podceňoval. Ale dosť zavčasu mi bolo jasné, že moja cesta vedie inokadiaľ… Matica slovenská vplávala do takých evidentne politických vôd, že by bolo možno čistejšie, keby sa rovno vyhlásila za politickú stranu. Jej zástupcovia sa na štúrovských oslavách v Uhrovci zoči-voči nekultúrnemu ryku kortešov… správali tragikomicky, ale ja som pri tom skoro plakal. Nikomu neberiem jeho vôľu alebo právo robiť politiku. Ak to robí dobre, som mu vďačný. Ale z dôvodov, ktoré som uviedol, sám nemôžem byť pri tom, a dokonca na hornej palube, ako lodný dôstojník. Preto, prosím, prijmite moju abdikáciu člena výboru Matice slovenskej.“

Matica sa svojho politizovania už nikdy nevzdala. Inklinovala k nacionalistickým stranám, dodnes má vo výbore podpredsedu SNS a sympatizantov kotlebovcov. Vyjadrovala sa k NATO, euru, naposledy dokonca aj k tzv. bratislavskej kaviarni a nezastavila sa ani pred vyhláseniami k zloženiu vlády. Do svojich radov už nezískala žiadnych významných ľudí, naopak, mnohí ju húfne opúšťali. Vyvrcholením tohto trendu bolo, keď do miestneho odboru Matice slovenskej v Púchove, ktorý viedol neonacista Marián Mišún, vstúpil v auguste 2010 Marián Kotleba.

Spoločne sľubovali boj za práva slovenského národa… Hoci tento miestny odbor na nátlak vlády vedenie Matice slovenskej rozpustilo to, že Matica priťahuje najmä extrémistov, nie je vôbec náhodné a ojedinelé. Jej činnosť sa totiž sústreďuje najmä na vydávanie pamätí ľudáckych pohlavárov a exponentov fašistického štátu, ktorí píšu o Povstaní ako o „puči ožratých karieristov“, urážajú židov, evanjelikov, Čechov a velebia vojnový Slovenský štát. Za čistú provokáciu považujem, že Vydavateľstvo Matice slovenskej vydalo v roku 2009 zbierku básní Radovana Karadžiča, a to v čase, keď bol v Haagu súdený za vojnové zločiny v Srebrenici. Škandalózne video o Slovenskom štáte, ktoré sa pokúšalo vniesť do verejného diskurzu úplne šialenú logiku podľa vzoru „keby nebolo Tretej ríše a húževnatého úsilia Hitlera, Himmlera a Göringa, nebolo by ani oslobodenie“, je už len čerešničkou na torte.

Štátom vydržiavaný anachronizmus

Všetci to vieme, ale tvárime sa, že to nevidíme. Matica slovenská je historický relikt, štátom vydržiavaný anachronizmus, ktorý je nielen zbytočný, ale v niektorých rozmeroch svojej činnosti vyslovene škodlivý. Nikto ma nemôže podozrievať, že mám problém so svojou identitou ako čechoslovakisti, že nemám dostatočne rád svoju vlasť alebo že jej chcem uškodiť. Nikto ma nemôže podozrievať ani z toho, že by som bol proti Matici zaujatý – nielen preto, lebo som patril k jej zakladajúcim členom po oživení činnosti roku 1990, ale aj preto, lebo ako historik dobre poznám jej historický význam. Ale práve s ohľadom na to, čo som od Matice čakal, musím povedať, že v tejto podobe nemá nijaký zmysel a treba to už konečne nahlas povedať.

Matica slovenská mala v živote našej spoločnosti nezastupiteľné miesto v čase, keď bola jedinou celonárodnou inštitúciou, v čase, keď sme nemali štátne a politické orgány, keď suplovala akadémiu vied, národný archív, knižnicu, kultúrne inštitúcie, intelektuálne združenia i záujmové spolky. Bola akýmsi provizórnym riešením situácie, ktorú vyspelé štáty riešili úplne inak a na inej úrovni.

Dnes však máme plnohodnotný vlastný štát so všetkými orgánmi a inštitúciami, ktoré dokážu Maticu nielen hravo nahradiť, ale navyše robiť svoje úlohy dokázateľne lepšie, efektívnejšie a lacnejšie. Matica slovenská dnes nie je nijakou „celonárodnou organizáciou“, ale štátom vydržiavanou lobistickou skupinou nacionalistických a extrémistických síl. Na jej čele už dávno nestoja najväčší duchovia tohto národa, ale obskúrne postavičky, ktoré nikto neberie vážne a ktoré každým dňom dokazujú, že sú mimo reality.

Škandalózne video deformujúce pohľad na obdobie vojnového Slovenského štátu vzbudilo mediálny rozruch a konečne pobúrilo aj vládu, no treba vedieť, že takéto úlety nie sú u matičiarov výnimkou. Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, ktorý si namiesto psychiatrického posudku nechal vystaviť doklad, že vraj jeho rod má 20 000 rokov čistú krv (sic!) pravidelne úplne nekompetentným spôsobom komentuje dianie v krajine. Napríklad pred mesiacom strašil, že Maticu budeme ešte potrebovať, keď prídu imigranti a že keby nebolo matičnej činnosti v Galante, nevedeli by sa tunajší Slováci dohovoriť, keď začne horieť. Žijem v tomto meste už dvadsať rokov a môžem povedať len to, že tento pán bohapusto tára a rozoštváva spoločnosť tam, kde medzi ľuďmi niet problémov. Kto a načo potrebuje takúto organizáciu?

Matica si svoje úlohy neplní

Matica slovenská sa voči kritike bráni najčastejšie hystericky, nie je jej trápne používať archaické patetické varovania o ohrození či dokonca „genocíde“ národa a, samozrejme, o jej nezastupiteľných úlohách, na ktoré si vypýtala osobitný zákon. Toto vytváranie zdanlivej nenahraditeľnosti sa dá ľahko spochybniť, pretože dnes neexistujú úlohy, ktoré by nemohlo plniť ministerstvo kultúry a jeho inštitúcie.

Mnohé podujatia, ktoré z času na čas organizuje Matica slovenská, robia aj iné organizácie a podotýkam, že si za to nepýtajú od štátu ani cent. Ak však neexistuje politická vôľa zrušiť štátne dotácie pre Maticu slovenskú a vykázať ju do oblasti mimovládnych organizácií – a my vieme, že neexistuje, lebo premiér Fico niekoľkokrát vyhlásil, že „vláda má eminentný záujem na tom, aby Matica slovenská mohla nerušene vyvíjať svoju činnosť“ – máme právo požadovať, aby tých jeden a pol milióna eur ročne bolo vynakladaných efektívne, účelovo a na projekty, ktoré sú dokázateľne vo verejnom záujme.

Najprv sa teda pozrime na to, ako si Matica slovenská plní svoje zákonné úlohy, ktorými sú hlavne upevňovanie slovenského vlastenectva, prebúdzanie a umocňovanie národného povedomia Slovákov (i krajanov žijúcich v zahraničí) a prehlbovanie vzťahu občanov k slovenskej štátnosti. Povedzme si na rovinu, že na tomto poli je jej úspešnosť nulová, lebo ak dnes niekto cíti nejakú hrdosť na našu vlasť, určite to nie je vďaka Matici slovenskej a jej pochybnému vedeniu. Okrem toho, prehlbovanie vzťahu občanov k slovenskej štátnosti by predsa nemalo byť záležitosťou jednej rozpočtovej organizácie, ale fungujúceho systému, do ktorého by boli zapojené všetky štátne inštitúcie. My pestujeme vlastenectvo stále archaicky a hlavne neefektívne.

Výzva na založenie Konventu o budúcnosti Slovenska

Už veľakrát som písal o tom, že Slovensko je neúnosne roztrieštené, že popri čoraz viac sa rozdrobujúcej politickej scéne a rozhašterených kultúrnych spolkoch by tu mala byť nejaká zastrešujúca iniciatíva, spoločné hnutie vyzdvihujúce, prehlbujúce a upevňujúce to, čo nás spája. Na to vám určite ľudia typu Tkáč povedia, že oni by spájať chceli. Ale takíto ľudia nikdy nespájali. Jednak si myslím, že tento záujem iba predstierajú, lebo ak chcete zmieriť slovenskú spoločnosť, nemôžete to robiť tak, že osočujete antifašistov, liberálov, socialistov, intelektuálov, čechoslovakistov, feministky, homosexuálov, židov, evanjelikov, ateistov a vôbec všetky skupiny, ktoré nezapadajú do vašej zvrátenej predstavy nacionalistickej výlučnosti – lebo takýmto spôsobom vylučujete z národa väčšinu jeho príslušníkov. No predovšetkým si myslím, že spájať nebudú, pretože to jednoducho nevedia.

Nemajú na to intelektuálne, morálne a osobnostné kapacity a svojím verejným pôsobením spoločnosť skôr polarizujú. Ak tu existuje verejný záujem na prehlbovaní slovenského vlastenectva, štát má nielen právo, ale aj povinnosť vynakladať svoje zdroje efektívne a transparentne, kontrolovať, na čo sú jeho prostriedky míňané a pravidelne vyhodnocovať účinnosť ich používania. Inými slovami, vláda a najmä ministerstvo kultúry by malo byť v tomto smere oveľa pružnejšie.

Nie je vo verejnom záujme vynakladať peniaze daňovníkov na cesty predsedu Matice slovenskej „po stopách krajanov v Indonézii“ (ako sa to stalo v minulosti) alebo na predraženú konferenciu, ktorú by hocijaká univerzita alebo ústav akadémie vied urobil za pätinu tej sumy. Nie je vo verejnom záujme financovať duplicitné funkcie Matice slovenskej, ktoré vykonávajú oveľa lepšie a s hmatateľnými výsledkami štátne inštitúcie.

Vo verejnom záujme je napríklad efektívne zorganizovať krajanov v zahraničí do podoby lobistických skupín presadzujúcich naše štátne záujmy tak, ako to v stredoeurópskom priestore vedia robiť mimoriadne efektívne Maďari či Poliaci. Vo verejnom záujme je oveľa účinnejšie podporovať vzdelávanie a kultúru slovenských menšín v zahraničí – kde Matica dlhodobo zlyháva. A vo vrcholnom záujme by bolo prispieť k zjednoteniu slovenskej spoločnosti zvolaním Konventu o budúcnosti Slovenska, na ktorom by tí najexcelentnejší predstavitelia a predstaviteľky nášho ducha a mysle, tí najvýznamnejší vedci, umelci, myslitelia, morálne autority po vzore „Zboru svetla“ – ideálu Jána Amosa Komenského – diskutovali, premýšľali a formulovali dlhodobé záujmy nášho štátu, jeho rozvoja a modernizácie.

Investície do takéhoto projektu by boli oveľa zmysluplnejšie a predovšetkým – vláda by konečne mala začať rozmýšľať tak, že Matica slovenská nie je nedotknuteľná, že dnes už nemá ani personálnu kapacitu ani morálnu autoritu stáť na čele takéhoto zjednocovacieho procesu. V každom prípade by ministerstvo kultúry malo nájsť nový model upevňovania vlastenectva a prehlbovania vzťahu občanov k štátu. Za jeden a pol milióna eur dnes totiž vieme vymyslieť rozhodne niečo lepšie ako to, čo produkuje alebo čím nás zaťažuje táto okrajová komunita s klesajúcim vplyvom a kreditom.

Eduard Chmelár

 

PS: počas spomienkového stretnutia k 70. rokov od prvého transportu Slovákov z Maďarska bol prítomný aj náš krajan Edo Chmelar, potomok presídlencov, dal súhlas k uverejňovaniu jeho komentárov na tejto našej webovej stránke. Ďakujeme.

Svoj názor môžete uviesť v rubrike KOMENTÁRE pod článkom.
Webmajster

 

7 odpovedí na „Monitor:Kam kráča Matica?“

 1. Neuveriteľné, ale dočítal som sa aj takejto správy v tlači (SNN):
  “Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč „so zadosťučinením“ prijal informáciu vyšetrovateľa o obvinení svojho predchodcu. Prišlo v čase, keď sa Matica borí s finančnými ťažkosťami, ale zvádza aj mnohé vnútorné boje. V 150-ročnej Matici slovenskej vzniklo totiž hnutie s názvom Obrodená Matica, ktorého cieľom je odstavenie Mariána Tkáča z funkcie predsedu na matičnom valnom zhromaždení 18. a 19. októbra v Martine. Maticu chcú pritom obrodzovať zaujímavé osobnosti, ktoré nevidia, lebo nechcú vidieť, že za posledné tri roky pod Tkáčovým vedením sa Matica začala vracať do povedomia slovenskej spoločnosti. Že je to predsa len iná Matica, ako bola, že jej predsedu pozývajú na celoštátne akcie najvyššieho významu a že do matičných radov vstupujú vo zvýšenej miere mladí, že pokojne môžno konštatovať, že Matica už nestarne”.
  Nie je to žiadny hoax ale citát z novín dotovaných zo štátnej, matičnej kasy. Aj takto sa dá !! A výsledky sú kde ??

 2. Nitra, 24. mája 2017
  Problematika postavenia Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach nášho štátu bola ústrednou témou odbornej konferencie Matice slovenskej a jej Strediska národnostných vzťahov, ktorá sa konala pod záštitou poslankyne NR SR Mgr. Evy Smolíkovej v Nitre 24. mája 2017 v Dome MS.
  Na jeseň by mala byť ďalšia konferencia, k čomu sa pripojil dr. Š. Martinkovič, aby boli riešenia problémov presné a adresné.
  Z konferencie vzišlo MEMORANDUM, ktoré prítomní účastníci matičnej konferencie schválili.

  MEMORANDUM MATICE SLOVENSKEJ
  o národnom a kultúrnom rozvoji slovenského juhu
  Nitra, 24. 5. 2017

  Postavenie Slovákov ako štátotvorného národa Slovenskej republiky je na slovenskom juhu v jazykovo zmiešaných územiach kritické. K tomuto záveru dospeli doterajšie matičné konferencie, venujúce sa problematike slovenského juhu. Svedčia o tom aj správy štátnych orgánov najmä z oblastí výchovy, vzdelávania a používania štátneho jazyka ako materinského jazyka Slovákov na slovenskom juhu, ako aj skúsenosti a sťažnosti tam žijúcich Slovákov.
  Na základe analýz navrhujeme tieto opatrenia pre slovenský juh a preto žiadame:

  • vládu Slovenskej republiky, aby sa zaoberala postavením Slovákov na slovenskom juhu a dala vypracovať súhrnnú správu o postavení a právach Slovákov tam žijúcich;

  • vládu Slovenskej republiky, aby zriadila štátnu inštitúciu s agendou výskumu slovensko-maďarských vzťahov;

  • vládu Slovenskej republiky, aby podporila nielen rozvoj dopravnej infraštruktúry, malých a stredných podnikateľov, ale najmä, aby zakladala štátne firmy;

  • predsedu vlády Slovenskej republiky, ministra kultúry a ministra školstva o osobné stretnutie so zástupcami slovenského juhu;

  • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, aby striktne vyžadovalo dodržiavanie zákona o štátnom jazyku a navrhlo novelizovať zákon o štátnom jazyku s výsostným postavením slovenského jazyka na juhu;

  • príslušné štátne orgány, aby dohliadali na dodržiavanie ľudských práv Slovákov;

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátny pedagogický ústav, aby vytvorili program pre trvalo uskutočňovanú intenzívnu osvetu o potrebe vzdelávania sa v štátnom jazyku;

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, aby vytvorilo individuálne a špecifické podmienky pre zriaďovanie základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským najmä v obciach a mestách, v ktorých Slováci tvoria menšinu;

  • verejno-právne médiá, aby vytvorili priestor pre rozvoj národnej a kultúrnej identity Slovákov;

  • posilniť podporu inštitúcií s agendou starostlivosti o Slovákov v južných okresoch Slovenskej republiky;

  Žiadame výbor Matice slovenskej, aby tento dokument prijal ako celomatičné memorandum pre kultúrny a národný život Slovákov na slovenskom juhu.
  Nitra, 24. mája 2017

  – – – –

  Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky
  26. mája 2017
  Nitriansky kraj
  – uskutocnilo sa Ivana Polákova

  Nitra, 24. 5. 2017
  Problematika postavenia Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach nášho štátu bola ústrednou témou odbornej konferencie Matice slovenskej a jej Strediska národnostných vzťahov, ktorá sa konala pod záštitou poslankyne NR SR Mgr. Evy Smolíkovej v Nitre 24. mája 2017 v Dome MS.
  Na úvod tohto v ostatných piatich rokoch už pravidelného matičného podujatia zaspievala Mužská spevácka skupina Močenskí speváci štátnu hymnu SR, nasledovalo kultúrne vystúpenie Detského folklórneho súboru Jelenček, ktorý priblížil viaceré viac-menej známe detské ľudové pesničky, vytvorili na tvárach, no i vo vnútri prítomných veselú náladu pred náročnými, zložitými a často krát až ťaživými problémami Slovákov na jazykovo a národnostne zmiešaných územiach našej vlasti.
  Riaditeľka Domu MS Nitra Mgr. Veronika Bilicová pri privítaní vyjadrila radosť, že sa tohtoročná konferencia koná práve na tomto mieste, v meste slovenských miest.
  Ing. Marián Tkáč, PhD., predseda Matice slovenskej, otvoril rokovanie a pripomenul, že napriek tomu, že problémy sa usilujeme riešiť, tak tie stále sú. Následne odovzdal vedenie konferencie prvému podpredsedovi MS Ing. Viliamovi Oberhauserovi, CSc.
  Hlavným programom, ktorým boli vedecké a odborné referáty v rámci témy z názvu konferencie sa začali v oblasti historickej.
  Problematiku témy Slovensko – maďarská jazyková hranica v dejinách priblížil v širších dejinných súvislostiach vysokoškolský pedagóg, historik a riaditeľ Slovenského historického ústavu MS doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., pričom uviedol niektoré neznáme či nie celkom známe udalosti, slovenské, slovanské ale i inonárodné historické vzťahy a skutočnosti.
  Téma Hurban a maďarizácia od vysokoškolského pedagóga, biografa, historika a kulturológa doc. PaedDr. Pavla Pareničku, CSc. priblížila prvého predsedu Slovenskej národnej rady, spisovateľa, novinára, politika a organizátora slovenského národného hnutia, toho čo prežil a jeho životné peripetie a to v súvislostiach k problematike.
  Prvý podpredseda MS Ing. Viliam Oberhauser, CSc. spomenul tohtoročné výročie Andreja Radlinského a ním založený Spolok sv. Vojtecha a aj jeho prácu proti maďarizácii.
  Téma Ako zloženie (štruktúra) súčasnej koalície ovplyvňuje národnostnú politiku prezentoval matičný politológ, historik a publicista Mgr. Roman Michelko, kde poukázal okrem iného taktiež na problémy, možné východiská a aj vzťahy SR s našimi susedmi v tejto oblasti.
  Po prestávke, v rámci ktorej prítomní matičiari, vlastenci a národovci diskutovali o prezentovaných a pripravovaných témach, nasledovala prednáška Jozef Miloslav HURBAN a dobrovoľníci Slovenského národného vojska rokov 1848-1849 na východnom Slovensku a v okolí mesta Košice, ktorú prezentoval Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD., a bola prepojená aj na aktuálne pamätníky, busty či sochy tejto a ďalších osobností v metropole východu našej vlasti a ich budovanie – či nebudovanie.
  Nasledovala zložitá téma používania a percentuálneho zastúpenia menšín v rámci obcí, aby mohli používať jazyk národnostnej menšiny a širšej problematiky pod názvom Poznámky k jazykovej legislatíve, prezentovaná ThLic. Mgr. Viliamom Komorom, PhD.
  Riaditeľka Strediska národnostných vzťahov Matice slovenskej a kulturologička Mgr. Margaréta Vyšná v príspevku Problematika terminológie vo vzťahu k slovenskému juhu komparovala a z teoretického aspektu priblížila terminológie, ktoré sú zaužívané zo strany slovenského národa a menšinových národnostných politických reprezentantov a to z hľadiska pozitívneho i negatívneho, čím zvýraznila terminologické rozdiely v tejto oblasti.
  V. Oberhauser zhodnotil a doplnil prezentovanú problematiku v zmysle, že to dokresľuje snahy niektorých maďarských iredentistov a to za akým idú cieľom.
  Koho sme dediči? bola témou od dlhoročného pedagóga a podpredsedu prezídia MS PaedDr. Petra Kozolku, v rámci nej prezentoval perspektívu a budúcnosť Slovákov aj na historických príkladoch, ale tiež vzdelávaciu, školskú a výchovnú problematiku v širších spoločenských súvislostiach, pripomenul upadanie školstva a predovšetkým, že centrom pozornosti má byť žiak.
  Administratívne a hospodárske opatrenia k vylepšeniu pomerov na južnom Slovensku od historika Dbc. Jána Vrtieľku, predstavil V. Komora, pričom nezabudol pripomenúť, že autor je zahraničný – austrálsky Slovák, ktorý veľmi úzko spolupracuje s MS, SNV MS, ako aj aktívne reflektuje národnú a národnostnú problematiku v SR a to s ústrednými orgánmi štátnej správy, ale aj samosprávnymi úradmi, politickými stranami a slovenskými národovcami a vlastencami, priblížil pritom niektoré rozložité aspekty témy administratívy, infraštruktúry a hospodárstva v príspevku od tohto autora.
  Nasledoval Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc., matičný činovník, dlhoročný odborník na menšiny a významný slovenský ústavný právnik s témou Vzťahy Maďarska k maďarskej národnostnej menšine v SR, spomenul, že tvrdenia o násilnej asimilácii nie sú pravdivé, keďže aj v prípade Slovákov nás len nevýrazne pribudlo, ďalej priblížil vlastné pôsobenie v zákonodarnej oblasti, pri tvorbe federácie a ústavy, hovoril k štátnym hraniciach, právam národnostných menšín, no predovšetkým, aby sme sa zomkli a oslovovali našich reprezentantov.
  V. Oberhauser vyslovil niekoľko poznámok – Matica slovenská sa touto tematikou bude zaoberať, Maďari u nás majú z poza hraníc podporu v školstve, kultúre, u podnikateľov, pokračovanie predmetu konferencie bude aj v rámci Národných matičných slávnosti v septembri v Trnave.
  Nasledovala dlhšia a miestami až veľmi kritická diskusia.
  Bc. Ján Ďuriník z Mladej Matice, novinár a magisterský študent Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB priblížil vzťah k sociálnym sieťam, zmene paradigmy vzhľadom k migrácii, a preto sú negatíva iné a to z dôvodu národnosti a k vyznaniu, než boli predtým; negatívnym je, že pokiaľ dochádza k „maďarskému getu“, tak vinou rodičov detí a uviedol príklad z vlastného štúdia, keď sa spolužiaci tejto národnosti učili slovenčinu v prvých dvoch semestroch a iní odišli študovať do Maďarska.
  Ing. Igor Podhájecký sa vyjadril k historickým témam, ktorým sa dlhšie venuje už niekoľko rokov, maďarstvo je pestované od materskej školy, hovoril o maďarizácii, vlastenectvu a jeho šíreniu.
  Doc. I. Mrva pripomenul prepojenie histórie k súčasnosti.
  Matičný vedec, historik a teológ PhDr. et Mgr. Peter Mulík, PhD. rozčlenil problematiku tejto oblasti na teoretickú a pragmatickú, má viacero aspektov; vzťah Slovákov a Maďarov ako menšiny u nás, či národa celkovo, hovoril k riešeniu problému, k Rade vlády pre národnosti, problematike etnických a politických hraníc, prechod z histórie do súčasnosti.
  V. Oberhauser uviedol súvis so zmenami Slovenskej národnej rady na Národnú radu SR, Slovenskej národnej banky na Národnú banku SR, Slovenskej armády na Ozbrojené sily SR, teda názvov inštitúcií z národných na občianske.
  Ďalej vystúpili R. Michelko k menšinám a ich lojalite k štátu a súčasti politického národa, prof. J. Chovanec pripomenul nemennosť hraníc a ostatnej prezentovanej problematike, s čím vyslovil súhlas P. Mulík.
  Ing. Pavol Hatala hovoril o radosti, keď prichádza na južné Slovensko, pretože prichádza medzi svojich a do našich krajov.
  Právnik a predseda dozorného výboru MS JUDr. Štefan Martinkovič doplnil predchádzajúce názory o to, že je potrebné a musíme nájsť spôsob ako s národnostnými menšinami žiť a pri vzniku problémov je potrebné spraviť konkrétne právne podania, čo bolo veľmi praktické, reálne a potrebné pre zlepšenie a skvalitnenie tejto oblasti postavenia práv Slovákov, ale aj ich pozitívneho vzťahu k menšinám.
  V. Oberhauser sa vyslovil aj k fondom a politickej realite.
  Riaditeľka DMS Šurany Mgr. Miroslava Kozárová pripomenula vyhlásenie sv. Jána Pavla II. Pamäť a identita, kde sa hovorí aj o vlastenectve čo učí aj MS.
  P. Kozolka spomenul problematiku Ministerstva kultúry SR a Rozhlas a televíziu Slovenska, I. Podhájecký, že na jeseň by mala byť ďalšia konferencia, k čomu sa pripojil dr. Š. Martinkovič, aby boli riešenia problémov presné a adresné.

  V závere podujatia bolo V. Oberhauserom prečítané Memorandum, ktoré prítomní účastníci matičnej konferencie schválili.

  Hymna Matice slovenskej „Kto za pravdu horí“ v podaní Mužskej speváckej skupiny Močenskí speváci zavŕšila náročný, ale podnetný a prínosný matičný deň v Nitre.
  Viliam Komora – Foto: D MS Nitra
  článok neprešiel jazykovou úpravou

 3. Matica slovenská má zvoleného nového predsedu.
  Predsedom Matice slovenskej sa stal doterajší podpredseda MS Marián Gešper. Rozhodlo o tom 398 delegátov Valného zhromaždenia MS (10. až 11. novembra 2017) v Liptovskom Mikuláši.

  V tajných voľbách odovzdalo Mariánovi Gešperovi svoj hlas 258 delegátov valného zhromaždenia, čo predstavuje 67,01 % oprávnených voličov. Marián Gešper sa tak stal historicky najmladším predsedom Matice slovenskej. Jeho protikandidát, doterajší člen Predsedníctva MS Roman Michelko, získal 127 hlasov.
  Vo voľbách do funkcie predsedu Matice odovzdali delegáti 385 platných hlasovacích lístkov. Okrem predsedu si delegáti zvolili aj 38 členov Výboru MS.

  Za predsedu Dozorného výboru bol opätovne zvolený Štefan Martinkovič, ktorý získal celkovo 262 hlasov,“ oznámila predsedníčka volebnej komisie Anna Smutná.
  Spolu bolo zvolených päť členov DV MS, ktorými sú: Ján Bucela, Jaroslav Chovanec, Milan Stromko, Mária Murdzíková a Milan Jandroň.
  Pán Martinkovič, blahoželám.

 4. Novozvolený predseda MS Gešper v jednom (v každom) rozhovore tvrdí, že ” Matica sa vraj musí lepšie prezentovať
  a propagovať”.
  Má pravdu, lenže to by museli všetky oblastné pracoviská a domy MS robiť samostatné kultúrne, umelecké a národné akcie a nie priživovať sa na podujatiach, ako napr. DMS Galanta. DMS sa priživuje na akciách ktoré organizujú dobrovoľníci ktorí to vedia robiť nielen lepšie, ale majú na to aj ľudské zanietenie, zápaľ a chuť! Je priam neuveriteľné, ale z rozpočtu MS ide v súčasnosti na mzdy zamestnancov MS viac ako polovica finančných prostriedkov!!! Matica viac troví ako tvorí, stal sa z nej zaopatrovací ústav. A toto je bremeno, ktoré jej neumožňuje nielen sa hýbať, ale ani dýchať. Na miestnu a regionálnu kultúru dávala MS v poslednom období ročne len okolo 40 tisíc eur z celkového rozpočtu okolo 2 miliónov eur! A dovolím si podotknúť, že toto bolo v kompetencii práve doterajšieho podpredsedu MS teraz už predsedu Gešpera.

 5. Toto sú Naše a teda aj Európske stáročné tradície a hodnoty a nie tie kultúrne hodnoty, ktoré nám prezentuje súčasná “kultúra” z “vyspelých zemí”.
  http://vianoce.ai-maps.com/


  Do pozornosti dávam v súvislosti s “apolitičnosťou” matice:

  My, Srbi nikdy nezabudneme

  Novozvolený srbský prezident Aleksander Vučič sa vyjadril ohľadom vstupu Srbska do NATO:

  “My, Srbi nikdy nezabudneme, čo NATO urobilo našej krajine, srbský ľud nezabúda a preto nikdy do NATO nevstúpime. Srbsko nie je bohatá krajina, ale hrdá a náš osud bude určovať náš národ, nie EU ani NATO. Rovnako nikdy nedovolíme, aby bolo Srbsko použité ako nástroj nátlaku proti bratskému ruskému národu. Srbský národ a ruský národ spoločne bojovali a zomierali celé stáročia, preto nás spája puto najsilnejšie. Srbsko nikdy nepredá svoju hrdosť ani slobodu za žiadne peniaze ani iné výhody. Nikdy nedovolíme, aby nám Európska únia vnútila falošnú solidaritu ohľadom kvót na imigrantov. My sme nebombardovali ani Sýriu ani iné štáty a preto nedovolíme, aby Srbsko ohrozovali hordy utečencov”.

 6. Ako reakcia na komentár p. Krištófovej sa objavilo niekoľko príspevkov, ktorých odosielateľ bol neznámeho pôvodu z neexistujúcou emailovou adresou. Overil som si to priamo, e-maily sa mi vrátili ako adresát neznámy.
  Nechcem aby tento WEB sa stal ihriskom pre škaredú hru, MS nech si rieši svoje problémy vo svojich médiach. Preto som požiadal admina webu o odstránenie príspevkov v ktorých sa vyskytli invektívy, napádania a vytratila sa korektnosť. Zároveň som požiadal o zastavenie komentárov pod článkom “Kam kráča matica”.
  Ďakujem uza pochopenie.
  Webmajster

 7. Intenzívne práce na Programe MS napredujú
  18. októbra 2018 in Aktuálne informácie Matice slovenskej Ivana Polákova

  3 otázky pre: ThLic .Mgr. Viliama Komoru, PhDr. – predsedu komisie pre program a vedu MS

  Výbor MS vás zvolil za predsedu Komisie pre program a vedu Matice slovenskej, ako komisia pracuje?
  – Od zvolenia komisie, ktorá pracuje v zložení Viliam Komora – predseda, Miloš Zverina, Pavol Parenička, Roman Michelko, Miroslav Kerekanič, Dáša Machalová, Jozef Makariv, sme mali niekoľko veľmi progresívnych, podnetných a prospešných rokovaní, ktoré prispeli k zdarnému priebehu prípravy na tomto veľmi dôležitom a nevyhnutnom dokumente najstaršej celoslovenskej a nadkonfesijnej ustanovizne, ktorou Matica slovenská bezosporu je. Prostredníctvom riaditeľa Členského ústredia a vedeckého tajomníka, tým aj takto ďakujem, ktorí oslovili všetky matičné zložky, sme dostali viacero veľmi užitočných a skutočne nesmierne podnetných návrhov, nápadov a rád, ktoré nás posunuli k zmysluplnému naplneniu a doplneniu návrhov do nového matičného programu, taktiež odporúčania DV MS, teda od jeho predsedu Dr. Š. Martinkoviča, či prof. J. Chovanca patria medzi najkonštruktívnejšie. So všetkými taktiež veľmi intenzívne participujeme na našej práci, v čom nám pomáhajú aj viacerí členovia výboru MS, či ostatní matičiari, za čo im patrí obrovská vďaka.
  .
  – Môžete uviesť základné rysy, resp. hlavné zameranie nového programu?
  – Pravdaže a veľmi rád, zámerom je, pravdaže, smerovanie predovšetkým na kresťanské, slovenské a slovanské národné hodnoty, rodinu, konkrétne posilnenie členského hnutia, folklóru, ochotníckeho divadla, vedy všeobecne pravdaže so zameraním na slovenskosť, pravdaže zahraničných Slovákov a Slovákov na národnostne zmiešaných územiach SR, celkovo posilnenie matičnej práce v obciach a mestách, a to po celom Slovensku, šírenie nielen kultúry, ale aj zdravého vlastenectva a najmä posilňovanie vzťahu občanov k slovenskej štátnosti.
  . .
  – Je ešte možné zasielať návrhy do nového pripravovaného matičného programu?
  – Určite, a za návrhy budeme veľmi vďační, môžu tak urobiť skutočne všetci a to najlepšie e-mailom na moju adresu, ktorá je na webovej stránke MS. Treba si uvedomiť, že Program MS slúži pre každého matičiara, ale aj pre každého Slováka, ba pre každého občana našej vlasti, Slovenskej republiky. Matica plnila si svoje úlohy neustále, tak v minulosti, ako aj v súčasnosti, a tak to bude aj budúcnosti. Preto uvítame, aby sa nielen na práci a činnosti, ale aj na jej programe podieľali všetci, matičiari, Slováci, Slovania, či ostatní, ktorí nám žičia a usilujú sa o prosperitu MS a nášho štátu Slovenskej republiky.

  Zhováral sa Martin Levický

Nie je možné pridávať komentáre.