Z úcty ku koreňom 2013

Rok 2013:  Spolok Slovákov z Maďarska je
15 ročný

(17.11.2013; www.luno.hu; 11.09. s. ; BR)

Písal sa 30. október 1998. V Galante sa zišlo 300 delegátov z 31 obcí Slovenska, aby si podľa príkladu presídlencov z bývalej Juhoslávie, Rumunska a Bulharska založili spolok ‑ Spolok Slovákov z Maďarska. Členovia organizácie si túto významnú udalosť pripomenuli slávnostným valným zhromaždením, ktoré sa uskutočnilo 25. októbra 2013 v Dome Matice slovenskej v Galante.

Kým sa vo veľkej sále začal slávnostný kultúrny program pod názvom „VÁM, JEDINE VÁM“, pred Domom Matice slovenskej sa uskutočnilo kladenie vencov pri pamätníku Návratu Slovákov do zeme svojich predkov pri príležitosti 65. výročia tejto udalosti. Slávnostné valné zhromaždenie uviedol Mládežnícky ľudový orchester IGRICI z Igramu pod vedením bývalého hosťujúceho učiteľa v Slovenskom Komlóši Miroslava Brnu. Pokračovateľom tradícií presídlencov z Dolnej zeme je folklórna skupina Miestneho odboru Matice slovenskej v Sládkovičove, ktorá účastníkov podujatia dojala dolnozemskými slovenskými ľudovými tancami a zvykmi.

Po kultúrnom programe sa ujala slova predsedníčka spolku Anna Piláriková. Spomínala na okolnosti zrodu spolku, pri ktorom stál aj “otec” dolnozemských Slovákov, historik, rodák z Báčskeho Petrovca Ján Sirácky. Ako uviedla, cieľom organizácie bola od začiatku spolupráca so slovenskými samosprávami a organizáciami v Maďarsku, a prehlbovanie živého kontaktu s krajanmi.

Dôležité miesto v jej činnosti mali spomienkové stretnutia k významným výročiam. Pri príležitosti 50. výročia presídlenia bola nainštalovaná pamätná tabuľa na seredskej železničnej stanici, ktorá pripomína príchod prvého transportu Slovákov z Maďarska, z Pitvaroša 14. apríla 1947. K 55. výročiu osadil spolok pamätnú tabuľu z červeného mramoru v evanjelickom kostole v Slovenskom Komlóši, ktorá bola darom tardošských Slovákov. Pri príležitosti 60. výročia bolo umiestnených viac pamätných tabúľ v mestách a obciach galantského a novozámockého okresu.

V priebehu 15‑ročného obdobia spolok zorganizoval množstvo výstav, výletov na Dolnú zem, plesov a iných podujatí. Za účasť na činnosti spolku a za spoluprácu sa A. Piláriková poďakovala partnerom odovzdaním pamätných listov. Pamätný list si medzi inými prevzali Štefan Murárik v zastúpení Trnavského samosprávneho kraja, primátor mesta Galanta Ladislav Maťašovský a predsedníčka občianskeho združenia Dotyk ľudskosti Katarína Hrkľová. Na slávnosti sa zúčastnila aj delegácia zo Slovenského Komlóša na čele s predsedníčkou Slovenskej národnostnej samosprávy Zuzanou Laukovou a delegácia Komlóšanov z Budapešti, ktorú viedol predseda Kruhu priateľov Slovenského Komlóša Pavol Beňo. Z. Lauková venovala jubilujúcej organizácii nedávno vydanú knihu starých pohľadníc o Slovenskom Komlóši, kým P. Beňo potešil publikáciou z memoárov člena Spolku, významného chemického inžiniera Alexandra Szokolaya, ktorú vydala Čabianska organizácia Slovákov a bola pred niekoľkými týždňami predstavená v Slovenskom Komlóši. Komlóšski Slováci sú vďační Spolku Slovákov z Maďarska za pomoc pri postavení pamätníka príchodu Slovákov do Slovenského Komlóša a za jeho zásluhy na podpise a nedávnom obnovení partnerskej zmluvy medzi Galantou a Slovenským Komlóšom.

O všetkých doterajších aktivitách organizácie sa záujemcovia môžu dozvedieť z útlej knižky vydanej k výročiu pod názvom “Z ÚCTY KU KOREŇOM”.

 

Naši najbližší spolupracovníci

Mgr. Zsuzsanna LAUKOVÁ  Slovenský Komlóš

Pani Zsuzsanna LAUKOVÁ sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžila o priateľstvo medzi národmi, partnerskými mestami a šírení dobrého mena Slovákov v Maďarsku.

Je predsedníčkou Slovenskej národnostnej samosprávy v Slovenskom Komlóši a riaditeľkou Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy.

K najvýznamnejším jej prioritám, ktoré presadzuje a dosahuje dobré výsledky patrí používanie a tým zachovanie slovenského jazyka, pestovanie a zachovanie slovenských tradícií a slovenskej kultúry, zastupovanie a ochraňovanie práv na Komlóši žijúcich Slovákov, združovanie Slovákov a usmerňovanie ich kultúrneho a spoločenského života, usporadúvanie slovenských podujatí pre miestnych obyvateľov a okolia, navštevovanie slovenských podujatí v Maďarsku a okolitých štátoch (Slovensko, Rumunsko, Srbsko), zbieranie a zachovanie duševných a vecných hodnôt predkov na videu, filme, v knihách, v národopisných zbierkach.

V ZŠ vedie súbor Harmónia, kde sa deti zaoberajú ľudovými a modernými tancami, spievajú ľudové a detské populárne piesne, nacvičujú divadelné hry, recitujú básne po slovensky a po maďarsky, svoje vystúpenia s veľkým úspechom interpretovali už niekoľkokrát aj v Galante a okolí.

V záujme lepšieho osvojenia si slovenského jazyka organizuje každý rok  pre žiakov ZŠ “Školu v prírode” na Slovensku s cieľom zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku a upevňovať si národnú identitu na Slovensku v jazykovom tábore.  Za týmto účelom organizuje pre žiakov aj tanečné tábory.

Pod jej vedením sa škola v Komlóši stala cvičnou školou pre študentov študujúcich slovenský jazyk na Vysokej škole pedagogickej Juhásza Gyulu v Segedíne.

Veľké úsilie vynakladá na zachovávanie partnerských stykov s miestnymi, okolitými a zahraničnými slovenskými organizáciami, dbá o harmonické spolunažívanie národností.

Do pamäti galantskej verejnosti sa zapísala vystúpeniami súboru „HARMÓNIA“ pri významných výročiach ako boli jesenné galakoncerty pod názvom „Žijeme pod jedným slnkom“, „Teplo domova“, „Verní tradíciám“, Z pokolenia na pokolenie“, „Návraty“ a pod. Veľkej popularite sa tešia gastronomické podujatia v Galante a okolí organizované najčastejšie v spolupráci s Komlóšanmi ktorých vždy privedie.

Aj samotné partnerské vzťahy medzi Galantou a Slovenským Komlóšom, ako významným a živým centrom slovenskej dolnozemskej kultúry, treba vidieť v kontexte s činnosťami Slovenskej národnostnej samosprávy v Slovenskom Komlóši pod jej predsedníctvom, ktoré nadobudli najmä v posledných rokoch pri osobnej iniciatíve a podpore primátora mesta Galanta významnú spoločenskú akceptáciu.

Výbor Spolku Slovákov z Maďarska

Jedna odpoveď na „Z úcty ku koreňom 2013“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.